Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Prodlužování ubytovacích smluv na kolejích pro akademický rok 2009/2010

Harmonogram ubytování v akademickém roce 2009/2010, který již byl zveřejněn na kolejích SKM, bude na FPR, obdobně jako v minulých letech, prováděn následujícím způsobem:

Studenti, kteří v současné době bydlí na kolejích SKM a nekončí studium v akademickém roce 2008/2009, jsou automaticky považováni za žadatele o ubytování v roce následujícím, tj. v r. 2009/2010 (po kontrole studijních výsledků 5. ročníků budou ze seznamu vyřazeni ti studenti, kteří mají již splněny všechny studijní povinnosti, tj. kterým k dokončení studia mohou v příštím akademickém roce chybět pouze některé části státní závěrečné zkoušky nebo obhajoba diplomové práce). Následuje seznam studentů, kteří dle infomací z SKM v současné době ubytováni jsou. Zkontrolujte, prosím, ve vlastním zájmu, zda je Vaše jméno správně uvedeno. V případě, že zjistíte nějaké nedostatky, sdělte mi, prosím, neprodleně tuto skutečnost na mail barkova@kpf.zcu.cz. U nově uváděných údajů potřebuji nezbytně i Vaše rodné číslo (nebo alespoň evidenční číslo, tj. Rxxxxx), mezi studenty fakulty jsou i kolegové s totožnými jmény i příjmeními, jinak nelze údaje identifikovat.

Studenti, kteří v akademickém roce 2008/2009 ubytováni nebyli a o ubytování v dalším akademickém roce by měli zájem, neprodleně sdělí tuto skutečnost rovněž na mail barkova@kfp.zcu.cz, kde v jedné řádce uvedou své rodné (nebo evidenční) číslo, příjmení, jméno, adresu (zejména nesmí chybět PSČ).

Studenti, kteří v akademickém roce 2008/2009 ubytováni byli a o další ubytování již zájem nemají, sdělí tuto skutečnost rovněž výše uvedeným způsobem. Umožní tak přidělení ubytovacího místa kolegovi, který je využije, za což předem děkuji.

Aby mohl být dodržen harmonogram ubytování SKM, potřebuji aktualizaci údajů ve smyslu tří výše zmíněných bodů do 17. dubna. Na pozdější změny skutečně nelze brát zřetel a „zpozdilí“ studenti budou zařazeni až do skupiny žadatelů z řad nově přijatých studentů v období letních prázdnin, kdy pravděpodobnost ubytování může být výrazně nižší a možnost ovlivnění získání konkrétního ubytovacího místa na konkrétní koleji prakticky nulová!

Výše zmíněné kroky na naší fakultě nahrazují pouze první krok harmonogramu, tj. podání žádosti o ubytovací místo. Další rozhodování bude opět prováděno na základě dojezdové vzdálenosti. Od 20.5.2009 budou na stránkách SKM zveřejněny seznamy studentů, kteří si mohou prodloužit ubytovací smlouvy na příští akademicky rok. Další postup už je jednotný na celé ZČU, tj. dále se již budete řídit pokyny SKM (včetně nově zaváděného systému rezervace lůžek).

Zde je seznam studentů v současné době ubytovaných na koleji, který ve vlastním zájmu zkontrolujte a včas nahlašte případné změny a nesrovnalosti. Uvedení Vašeho jména na seznamu v žádném případě ještě neznamená, že Vám bylo ubytovací místo prodlouženo, pokud však Vaše jméno na seznamu uvedeno nebude, vůbec nebudete zařazeni do rozhodování o prodloužení ubytovacích smluv!

Děkuji za spolupráci,
Dana Bárková

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - studium
Počet zobrazení 2511. (Sessions 2113)
publikováno: 30.3.2009
poslední zmìna: 30.3.2009