Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Harmonogram termínu závěru studia pro III. ročník bakalářského oboru Veřejná správa v akademickém roce 2008/2009

Sdělení proděkana pro studium.

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne 2.2.2009

Harmonogram termínu závěru studia pro 3. ročník
bakalářského oboru Veřejná správa v akademickém roce 2008/09


Odevzdání bakalářských prací - do 31.3.2009

Obhajoby bakalářských prací - do 19.5.2009

Mezní termín splnění studijních povinností 3. ročníku - do 15.5.2009

Odevzdání indexů ke kontrole před závěrečnou státní zkouškou - nejpozději do 22.5.2009 na studijním oddělení

Bakalářská zkouška ze "Sociálního bloku" - do 13.5.2009

Bakalářská zkouška ze "Správního práva" - do 5.6.2009

Termín promoce (bude upřesněno vyhláškou) - 1. a 2.7.2009 (Dům kultury "Inwest"


Nejpozději do 22.5.2009 se všichni studenti dostaví v úředních hodinách osobně s indexem ke kontrole studijních povinností za III. ročník studia a kontrole údajů na vysvědčení o státní bakalářské zkoušce na studijní oddělení fakulty, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň. Ke kontrole je nezbytné, aby byly v indexu zapsány všechny splněné studijní povinnosti.

Studenti, kteří nemají splněny své studijní povinnosti (za všechny ročníky, kromě obhajoby bakalářské práce) nebo nepředloží index ke kontrole, nebudou k závěrečné bakalářské zkoušce ze „Správního práva“ připuštěni.

Absolventi se po složení státní bakalářské zkoušky ze Správního práva dostaví ihned nebo následující den na studijní oddělení FPR. Zde podepíší evidenci absolventů, převezmou zpět svůj index, předloží potvrzení o odevzdání vypůjčené literatury z knihovny a získají potvrzení o ukončení studia (pro vojenskou službu, sociálky, do zaměstnání apod.).
Zároveň každý absolvent předloží doklad o zaplacení administrativního poplatku za výlohy související s ukončením studia (diplom, promoce atd.) a budou mu předány vstupenky na promoci.

Studenti, kteří nebudou mít splněny veškeré studijní povinnosti včetně obhajoby bakalářské práce do 10.6.2009, nebudou zařazeni k promocím v letním termínu ak.r. 2008/2009.

Kontrola splnění povinností před bakalářskou zkouškou se netýká absolventů kurzu CŽV.

Bližší informace týkající se průběhu a organizace promocí a výše poplatku budou upřesněny Vyhláškou děkana FPR.

doc. JUDr. Milan Kindl CSc.
proděkan

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - studium
Počet zobrazení 1551. (Sessions 1492)
publikováno: 12.3.2009
poslední zmìna: 12.3.2009