Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Harmonogram termínů závěru studia pro V. ročník magisterského studia oboru Právo v ak. r. 2008/09

Důležité sdělení pro 5. ročník.

Sdělení proděkana pro studium
Harmonogram termínů závěru studia pro V. ročník
magisterského studia oboru Právo v ak. r. 2008/09


Termíny první části závěrečné SSZK - 15.1.2009 – 2.2.2009

Odevzdání diplomových prací - do 31.3.2009

Termín splnění stud. povinností za V. roč. - do 27.3.2009

Odevzdání výkazu o studiu - 30.3.2009 a 2.4.2009

Obhajoby diplomových prací - do 12.5.2009

Termíny závěrečné SSZK - 14.5.2009 – 10.6.2009

Promoce (bude upřesněno vyhláškou) - 1. a 2.7.2009 (Dům kultury "Inwest"


Kontrola studijních povinností za V. ročník a odevzdání indexu proběhne v PC 408, Sady Pětatřicátníků 14, v tomto časovém harmonogramu:
A - M .......... 30.9.2009, od 8.00 hod.
N - Z .......... 2.4.2009, od 8.00 hod.


Netýká se studentů, kteří nemají splněny studijní povinnosti V. ročníku a nepůjdou k závěrečné SSZK!

Studenti, kteří nebudou mít splněny veškeré studijní povinnosti do 10.6.2009 nebudou zařazeni k promocím 1. či 2.7.2009.

doc. JUDr. Milan Kindl,CSc.
proděkan

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - studium
Počet zobrazení 9198. (Sessions 8119)
publikováno: 2.2.2009
poslední zmìna: 2.2.2009