Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Informace pro absolventy

Co dělat po složení státní závěrečné zkoušky?

Po složení závěrečné státní zkoušky se dostavte na studijní oddělení k uzavření studia a to v úředních hodinách pouze pro absolventy, PO, ST, ČT v době 9.00 – 11.00, 13.00 – 14.00 hod. ve dnech 18.5.2009 až 11.6.2009.

Zde předložíte potvrzení o odevzdání vypůjčené literatury (vámi vytištěný formulář potvrdí knihovna) a doklad o zaplacení poplatku za promoce.

Poplatek činí včetně dvou vstupenek 500,- Kč (absolvent pro sebe vstupenku nekupuje), za každou další vstupenku je nutné připočítat 50,- Kč. Úhradu proveďte vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň-město, č. ú. 4811530257/0100, variabilní symbol 3275 0006 09, specifický symbol je určen rodným číslem bez lomítka.

Zároveň budete vyřazeni z evidence studentů, převezmete svůj index, vstupenky na promoce a bude Vám vystaveno potvrzení o ukončení studia.

Nedostavíte-li se v určeném termínu k uzavření studia, nebudete zařazeni na promoce ve dne 1.7.2009.

Informace o promocích viz Vyhláška děkana č. 16/D - 2009 o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni – červenec 2009.

Studijní oddělení

vložil : Juristic Plzen, do rubriky: FPR - studium
Počet zobrazení 10595. (Sessions 8919)
publikováno: 13.5.2009
poslední zmìna: 9.9.2009