Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Zpravodajství

Návrh rozpočtu FPR pro rok 2011

Dnes se koná zasedání AS FPR. Jedním z bodů je schválení toho, jak bude rozdělena dotace, lidově řečeno – porcování medvěda mezi katedry.

Východiska jsou následující. Loňské hospodaření skončilo se ztrátou 2,3 milionu Kč. Podle dat předložených senátu si jednotlivé katedry loni stály takto:

Katedra teorie práva

-819 635,73 Kč

Katedra právních dějin

-988 358,78 Kč

Katedra soukromého práva a civilního procesu

2 933 616,44 Kč

Katedra trestního práva

-125 170,08 Kč

Katedra ústavního práva

-1 531 024,80 Kč

Katedra správního práva

887 466,68 Kč

Katedra veřejné správy

-955 544,20 Kč

Katedra mezinárodního práva

-491 783,41 Kč

Katedra forenzních disciplín

-1 853 900,24 Kč

Je zřejmé, že drtivá většina kateder si žila nad poměry. Pouze díky hospodaření KCP a KSP (dvou největších kateder), se podařilo výrazně snížit deficit. Dluh, který v roce 2010 vznikl, je třeba uhradit v roce 2011.

Nebudu zde rozvádět všechny jednotlivosti z návrhu na rozdělení dotace, s nimi se každý může seznámit na senátu a případně v zápisu z jednání, ale podstatné je následující.

Celková výše zdrojů, které se rozdělují mezi katedry a děkanát je 60 772 983 Kč. Vedle toho se navrhuje vytvořit fond, ze kterého by se hradily odměny za publikační činnost pedagogů (motivační prvek) a ediční činnost. Základní zdroj tohoto fondu je 4 187 887 Kč (pro znalce jde o příjem z ukazatele B3). Od těchto peněz je však třeba odečíst platby za služby, které poskytuje univerzita (platby nákladovým jednotkám – správa ZČU, údržba budov, info-systémy) – tyto platby letos činí 21 088 649 Kč.

Princip je takový, že se celková výše zdrojů rozdělí na katedry podle pedagogického výkonu a poté se od jednotlivých dílčích rozpočtů kateder odečtou platby pro nákladové jednotky (podle tzv. směrných ukazatelů – počtu fyzických zaměstnaců, počtu přepočtených zaměstnanců na plné úvazky, počtu vyučovaných studentů, velikosti obývané plochy atd.). Z tabulky předložené vedením fakulty např. vyplývá, že KSP má 16.4 zaměstnanců přepočtených na plné úvazky, KCP 14.03, KÚP 11.53, KPD 9.22, KTR 8.33, KPF 8.31, KSR 7.95, KTP 6.44 a KMP 5.09 (data jsou k 30.10.2010). Z toho například vyplývá, že KCP není nijak obrovská katedra, jak se často traduje, a zajímavé je i srovnání mezi KPF a KTR, které jsou na tom co do přepočtených úvazků obdobně :)

Rozdělení je poté následující:


Příjmy

Platby

Výsledek

KTP

3 267 160,00 Kč

1 301 191,00 Kč

1 965 969,00 Kč

KPD

5 273 061,00 Kč

1 873 449,00 Kč

3 399 612,00 Kč

KCP

19 819 642,00 Kč

5 677 405,30 Kč

14 142 237,00 Kč

KTR

4 722 213,00 Kč

1 642 749,00 Kč

3 079 464,00 Kč

KÚP

5 819 480,00 Kč

2 073 451,00 Kč

3 746 029,00 Kč

KSP

10 861 286,00 Kč

3 361 467,40 Kč

7 499 819,00 Kč

KSR

2 788 923,00 Kč

1 072 115,70 Kč

1 716 807,00 Kč

KMP

3 486 073,00 Kč

1 268 399,00 Kč

2 217 674,00 Kč

KPF

1 142 469,00 Kč

940 620,00 Kč

201 849 Kč

Děkanát

3 592 676,00 Kč

1 877 071,00 Kč

1 715 605,00 KčTo však ještě není vše, zbývá totiž uhradit 10 973 215 Kč

  • odvod do rezervy rektora (1 010 338 Kč)

  • odvod do rozpočtové rezervy (428 619 Kč)

  • odvod do FRIMu – Fond reprodukce dlouhodobého majetku (9 534 258 Kč)

Tradičně se tyto částky rozpočítávají opět mezi katedry, a to v podílu, v jakém se podílejí na rozdělení zdrojů.

Pak je tu ještě dluh z roku 2010 ve výši 2 301 500 Kč. Ten děkan navrhuje rozdělit stejně. Tedy opět mezi všechna pracoviště a to podle toho, jak se podílejí na rozdělení zdrojů. Ve výsledku to znamená, že KCP a KSP by se na úhradě dluhu podílely z poloviny. Z mého pohledu je podivné, že katedry, které loni hospodařily s přebytkem, přičemž tento přebytek byl použit na umoření velké části dluhu způsobeného špatným hospodařením drtivé většiny ostatních kateder, mají ještě k tomu nést největší tíhu zbytku dluhu. Dobré hospodaření se trestá.

Děkan tedy ve výsledku navrhuje, aby byla dotace rozdělena takto:

Katedra

Výše dotace

Roční náklady jen na mzdy a odvody za současného stavu

KTP

1 371 122,00 Kč

1 956 000,00 Kč

KPD

2 370 985,00 Kč

2 880 000,00 Kč

KCP

9 863 195,00 Kč

7 668 000,00 Kč

KTR

2 147 705,00 Kč

2 388 000,00 Kč

KÚP

2 612 586,00 Kč

3 780 000,00 Kč

KSP

5 230 585,00 Kč

5 136 000,00 Kč

KSR

1 197 350,00 Kč

2 112 000,00 Kč

KMP

1 546 668,00 Kč

2 052 000,00 Kč

KPF

140 775,00 Kč

1 872 000,00 Kč

Děkanát

1 196 511,00 Kč


Fond motivační a ediční

2 920 751,00 Kč
Z přehledu je patrné, že bez razantních zejména personálních opatření skončí většina kateder opět na konci roku 2011 ve ztrátě. U některých je odhad přímo zničující – KPF, KÚP, KSR, KTP, u dalších je nutná přinejmenším rázná optimalizace – KMP, KPD. Tento vývoj byl předpokládatelný již v listopadu 2010, naposledy jsem na neutěšenou hospodářskou situaci upozorňoval na senátu v lednu. Jaká opatření byla učiněna během posledních pěti měsíců mi však není známo. Z veřejných zdrojů je však patrné, že prozatím byli přijati dva noví zaměstnanci na KTP a jeden na KMP.

Pokud jde o odhad vlastních příjmů fakulty (poplatky, CŽV), děkan je pro rok 2011 odhaduje v řádu statisíců Kč, nelze tedy předpokládat větší míru sanace z těchto prostředků.

Vedle dotace z MŠMT disponuje fakulta ještě několika granty, jejichž prostředky jsou však účelově vázány a nelze je používat na provozní náklady. V současné době jsou řešeny tyto granty, všechny na katedře soukromého práva a civilního procesu:

  • GAP408/10/0461 – Vliv návrhu nového občanského zákoníku na použitelnost dosavadní judikatury Nejvyššího soudu.“  Řešitel: JUDr. P. Bezouška, Ph.D., poskytnuto na období 2010-2013, v r. 2010 čerpáno Kč 686.714, grant pokračuje do r. 2011. (Kč 617.000)

  • Podnikatelské dovednosti“ – řešitelka JUDr. A. Outlá: grant poskytnut v r. 2010, menší část ve výši Kč 226.513 čerpána v r. 2010, podstatná část grantu bude čerpána až v r. 2011.

  • Spolupracující právníci“ - řešitel doc. Havel (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) – nyní v počátku řešení

Katedra soukromého práva a civilního procesu řeší též tři granty v rámci Studentské grantové soutěže v celkové výši Kč 1.645.000,00 (JUDr. Psutka, JUDr. Bezoušková, Doc. Havel) – tyto granty by měly pokračovat do r. 2011.

Z Fondu rozvoje vysokých škol se fakultě podařilo pro rok 2011 získat pět grantů (JUDr. Bezoušková, JUDr. Knoll, JUDr. Pezl, ing. Bárková, JUDr. Bezouška) v celkové výši cca 1 milion Kč.

Petr Bezouška

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: Juristic Plzeň - zpravodajství
Počet zobrazení 4950. (Sessions 2768)
publikováno: 16.3.2011
poslední zmìna: 16.3.2011

 

Hodnocení:

Zatím hlasovalo: 344 čtenářů, průměrná známka je: 2.92
Oznámkujte:
  
  jméno:      e-mail:

Názor ze dne 24.3.2011 17:43  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

Jak jsem už uvedl níže, šlo o mimořádné odměny cca 20 zaměstnancům v max. výši 20 tisíc. Takže mezi 300-400 tisíci Kč celkem. Je to obhajitelné, neboť ve chvíli, kdy docházelo k propouštění a někteří zaměstnanci byli z toho důvodu oproti jiným v průběhu roku zatíženi daleko větší porcí výuky než ostatní, pak si to podle mne zasloužili. Je totiž rozdíl, kdy někdo zahájil rok s pravidelnou mzdou 12 tisíc čistého a učil 6 hodin týdně, když najednou za stejnou odměnu musel učit 12 a více hodin týdně. Navíc jak jsem již též psal, v září byla připravena další opatření k tomu, abychom na konci roku nebyli ve ztrátě. Poslední, co jsem před svých odchodem z funkce domlouval, bylo získání prostředků na provoz od FAV ve výši cca 1 milion Kč. Nevím, proč pan děkan v tomto nepokračoval.

Názor ze dne 24.3.2011 17:34  Autor příspěvku:        

1) sanaci transakčních nákladů spojených s ukončováním pracovních poměrů - rozumím 2) k vyplacení mimořádných odměn těm zaměstnancům, kteří byly nejvíce zatíženi - nerozumím ani co to znamená a rozhodně v době krize a ztráty opravdu těžko pochopitelná a obhajitelná. Nezdá se Vám to? Kolik z těch 1,8 mil Kč bylo určeno na 1) a kolik na 2)? Já nešťourám, já se jen ptám a reaguji na Váš přízpěvek.

Názor ze dne 24.3.2011 17:06  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

Ptáte se po podkladech, ale již bez nich máte závěr. To mi připomíná tvorbu dlouhodobého záměru fakulty :) Pro pořádek. Fakulta získala z rozpočtové rezervy rektora 1,8 milionu Kč a to ke dvěma účelům: k sanaci transakčních nákladů spojených s ukončováním pracovních poměrů a k vyplacení mimořádných odměn těm zaměstnancům, kteří byly nejvíce zatíženi. Nebojte se, náklady na management byly o dost nižší než na ten minulý, byť byl rozšířen o jednoho člověka :) Pokud jde o katedry: usnesení AS bylo jasné a vyplývá to i z vnitřních předpisů univerzity - katedra je základní jednotkou fakulty, její vedoucí je odpovědný za hospodaření s přidělenou dotací. Pokud jde o metodiku, ta je též pro rozdělení dotace jednoduchá a používaná na všech ostatních fakultách - podle pedagogického výkonu. To není nic citového nebo jinak motivovaného. V jednom souhlasím - katedry se hodnotí nejen podle hospodaření, ale též podle kvality výuky, grantové výtěžnosti, publikační činnosti a dalších faktorů. A chcete-li šťourat, zkuste se zeptat, jaká opatření k zamezení ztráty učinil v roce 2010 prof. Růžička :)

Názor ze dne 24.3.2011 16:46  Autor příspěvku:        

Pokud hrozí,že bude jakákoliv organizace ve ztrátě, není opravdu obvyklým krokem vyplácení jakýchkoliv mimořádných odměn i kdyby to bylo v řádu tisíců. Naopak, očekával bych například snižování platů zejména ze strany managementu. Kdo a proč vyplácení těchto odměn nařídil, jaký byl jejich důvod, kdo je dostal a v jaké výši? Myslím, že pokud zde vedete argumentaci v tomto duchu, bylo by dobré i toto přesně ozřejmit a vysvětlit. Tento krok je v situaci, kdy se šetří těžko obhajitelný. Kdo ho nařídil a nese za něj odpovědnost? Existuje možnost zveřejnění? V každém případě je výsledek špatného ekonomického řízení celé fakulty a nese za něj spoluzodpovědnost vedení JUDr. Pospíšila. Rozhodně bych nedával vinu jednotlivým katedrám. To, co je ve vaší tabulce není opravdu nic jiného než účelové tabulkování. Záleží na metodice, která se dá změnit. Bohužel tato je jaksi "citově" nebo jak motivovaná. Není možné pouze na tomto základě hodnotit úspěšnost kateder. Fakulta je základní jednotka, nikoliv katedra a nelze to podle mého takto sekat a říkat, která katedra je lepší.

Názor ze dne 24.3.2011 13:50  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

13:35: Asi se trochu lišíme v tom, co je dostatečná reakce :) Já si myslím, že ušetřit za necelý rok 11 milionů Kč z fakultního rozpočtu, je úctyhodný výkon. Jelikož jsme co do provozu levná fakulta, šetřit lze především v personální oblasti. Po projednání s vedoucími kateder a s jednotlivými zaměstnanci docházelo k ukončování pracovních poměrů a zvyšování efektivity. Zároveň byl vyvinul velký tlak na vykázání publikační činnosti a na nastartování grantové činnosti (pokud si dobře pamatuju, za vedení dr. Pospíšila byly podány dva standardní projekty do GAČRu a dva projekty evropské - uspěl jeden, doc. Havla, a konečně začaly být využívány též prostředky z Fondu rozvoje vysokých škol). Za sebe mohu říci, že jsme měli připravena další opatření tak, abychom skončili hospodaření vyrovnaně. Ke druhé otázce: jediné mimořádné odměny se vyplácely v červnu 2010 cca dvaceti pracovíkům fakulty napříč všemi katedrami a po projednání s jejich vedoucími, a to v max. výši 20 tisíc Kč.Zobrazit všechny reakce.