Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Zpravodajství

Mýtus o nízkých mzdách na Fakultě právnické?

Často se v médiích objevují informace o tom, že na FPR jsou velmi nízké mzdy (naposledy v souvislosti s nástupem nového děkana). Podíváme-li se však na některá veřejně dostupná čísla, vyvstává otázka, zda se nejedná jen o mýtus, nebo zda si za to nemůžeme tak trochu sami.

Fakulta vynakládá přibližně 28 milionů ročně na mzdy svých pedagogických zaměstnanců; včetně odvodů na sociální pojištění (v dubnu AS FPR schválil rozdělení dotace na jednotlivé katedry ve výši 35,5 milionu). Tyto peníze se dělí na cca 80 zaměstnanců, přepočteme-li je na plný úvazek (počet fyzických zaměstnanců je cca 130). Průměrné hrubá mzda zaměstnance na plný úvazek (40 hodin týdně) tak činí hrubým výpočtem 21.800 Kč měsíčně. Nyní se asi většina mých kolegů začne smát, protože takové mzdy dosahuje málokdo. A opravdu tomu tak je. Přitom si dovolím tvrdit, že by mzda u většiny z nich mohla být daleko vyšší. Avšak za cenu další personální redukce, která naši fakultu zřejmě nemine (na poslední vědecké radě děkan oznámil, že základní dotace naší fakultě bude o 12 procent nižší, což je propad o cca 4,2 milionu – uvědomíme-li si, že co do jiných než mzdových nákladů jsme velmi nenáročnou fakultou a na svícení, kancelářských potřebách apod. těžko něco ušetříme, budeme muset tyto peníze ušetřit na mzdách – pokud se neobjeví deus ex machina v podobě bohatého sponzora, který naší fakultě „daruje“ několik milionů korun).

Statistika je sice přesná hra s velmi nepřesnými čísly, ale podává určitý ucelený pohled na stav naší fakulty. Vše je třeba brát s určitou mírou nadhledu, přesto jsou závěry v mnoha ohledech alarmující.

Podíváme-li se letem světem na počet zaměstnanců např. na olomoucké fakultě, která se stará o srovnatelný počet studentů, dojdeme k číslu 75 (nepočítáme-li osazenstvo katedry jazyků a katedry politologie, které ostatně příliš toto číslo nezvedá), přepočtených zaměstnanců na plné úvazky bude ještě méně. Pro mnohé překvapivé je i číslo zaměstnanců brněnské fakulty, které osciluje kolem 100, přičemž počet studentů na této fakultě je o dost vyšší než v Plzni.

Vrátíme-li se do plzeňských vod, dalším důležitým číslem je 10.140, což je počet hodin, které se ročně na fakultě odučí. Průměrně tak jeden pedagog na plný úvazek ročně odučí 126 hodin, což je necelých 5 hodin týdně v semestru (počítám 26 výukových týdnů) – tedy dva a půl semináře týdně. Je to málo nebo příliš?

Pět hodin výuky v semestru je tedy čistá pedagogická činnost. Není bez zajímavosti, že obdobné finanční problémy řešící Fakulta ekonomická v posledním období přišla s návrhem, aby čistá pedagogická činnost asistentů a odborných asistentů činila 12 až 14 hodin výuky týdně, u docentů a profesorů pak 6 až 10 hodin týdně v semestru. Pokud bychom vyšli z průměru, pak jsme na cca 8 až 10 hodinách týdně. V takovém případě by pro naši fakultu stačilo zaměstnávat 50 pedagogů na plný úvazek, kteří by měli průměrnou hrubou měsíční mzdu přes 35.000 Kč (při očekávaném poklesu dotace cca 30.000 Kč).

Samozřejmě toto číslo nelze absolutizovat. Poskytuje jen velmi hrubý náhled. Je třeba brát v úvahu portfolio nabízených předmětů (každý pedagog se specializuje na jiný předmět), kvalifikační strukturu pedagogů a další faktory, které tento hrubý odhad zlidští. I tak se však ukazuje, že zatížení výukou na naší fakultě není příliš velké. Známé je naopak extrémní zatížení pedagogů na brněnské fakultě (přes 20 hodin týdně v semestru). Touto cestou však nikdo zamířit nechtěl a nechce, neboť takové zatížení nedává dostatečný prostor pro výzkumnou a publikační činnost.

Vraťme se však na FPR. I když k této čisté pedagogické činnosti pěti hodin připočítáme ještě přípravu na přednášky a semináře, konzultační hodiny, zkoušení, vedení kvalifikačních prací, vypracování posudků apod., jistě nepřekročíme cca 16 hodin týdně.

To znamená, že pedagog, který je zaměstnán na plný pracovní úvazek, má více než 20 hodin týdně na to, aby se věnoval výzkumné a publikační činnosti. To by se samozřejmě mělo odrazit i v tolik skloňované databázi RIV. Bohužel, to se příliš neděje. Podívejme se na rok 2009, poslední ucelený sběr dat. Bodované výsledky: 20 monografií a 41 článků v recenzovaných časopisech; přehledně po katedrách (monografie + články):

  • KCP    10 + 29
  • KPD    5 + 6
  • KÚP    2 + 0
  • KTR    1,5 + 4
  • KSP    1,5 + 2

I když není fakulta v dobré finanční kondici, v systému chyba není. Na každou katedru směřuje tolik finančních prostředků, kolik odpovídá jejímu výkonu (dle rozpočtové metodiky ZČU), a tak tomu bylo i při schvalování rozdělení dotace pro rok 2010. Očekává-li se, že letošní hospodaření skončí schodkem, bude zajímavé sledovat, jak si jednotlivé katedry vedly, jak s přidělenými prostředky hospodařily.

Dle mého soudu se již nyní ukazuje, že musí být dokončen personální audit jednotlivých kateder. Zároveň musí existovat dlouhodobá personální strategie ve vazbě na plánovanou reakreditaci magisterského a bakalářského studijního programu (jaké předměty a v jakém rozsahu chceme učit, jaký má být profil absolventa apod.) a též na znovuobnovení doktorských studijních oborů a využití doktorandů při výuce. Každopádně by se fakulta měla snažit o to, aby byli pedagogové na různých katedrách za stejnou práci stejně honorováni.

To je nutný základ, který nyní stojí před novým vedením, aby měla fakulta šanci přežít další rok.

Petr Bezouška

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: Juristic Plzeň - zpravodajství
Počet zobrazení 6582. (Sessions 4607)
publikováno: 28.11.2010
poslední zmìna: 28.11.2010

 

Hodnocení:

Zatím hlasovalo: 1229 čtenářů, průměrná známka je: 1.39
Oznámkujte:
  
  jméno:      e-mail:

Názor ze dne 31.12.2010 2:31  Autor příspěvku:        

Názor ze dne 8.12.2010 22:06: ona se u nás v pregraduálu učí právní filosofie? tak to pardon. já sem si totiž dosud zcestně myslel, že se učí toliko její stučná historie v rámci TP3 (vlastně spíš historie než teorie). a o šoupání teoreticko-historickýho bloku na závěr studia - těsně před nástup do praxe - si myslim svý

Názor ze dne 12.12.2010 11:58  Autor příspěvku:        

co takhle trochu elementární slušnosti?

Názor ze dne 12.12.2010 11:31  Autor příspěvku:        

Bezouška nechal obcovat Gizelku ve 4. patře? A s kým? Na gaučíku? Že by KTP? To je porušení pracovní kázně, hned vyhodit.

Názor ze dne 11.12.2010 23:35  Autor příspěvku:        

říkají u jirka...

Názor ze dne 10.12.2010 22:45  Autor příspěvku:        

kdo ovládá senát dnes?Zobrazit všechny reakce.