Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Zpravodajství

Iluze

Akademie má určitá pravidla a určité standardy. Jistě mezi ně patří i to, že není možné jednostranně utnout jednání akademického senátu a tím ukončit diskusi akademické obce v době, kdy je tato diskuse potřebná a správná. Akademie funguje jistě složitě, ale předpokládejme u ní samočistící schopnosti, pokud dostane prostor a pokud chce.

Poslední zasedání našeho senátu tyto funkční základy popřelo a jeho předseda jednání za tichého souhlasu členů senátu náhle ukončil, aniž by to vysvětlil – tím okamžikem ukončil také probíhající diskusi. To vše v situaci, kdy někteří řečníci uváděli nesprávná a nepřesná data. Nebyla-li šance na senátu, bohužel již poněkolikáté, reaguji zde – nečiním tak pro medializaci, věřte nevěřte, ale protože se zdá, že toto je jediné fórum FPR, které nikdo jednostranně nevypne.

V zásadě mohu přejít to, že děkan a jeho proděkani předkládají neúplné či nesprávné materiály (návrh rozpočtu bez sanačních opatření, nepodložený návrh Dlouhodobého záměru, který navíc není členům Vědecké rady znám ani 4 pracovní dny před jejím zasedáním, různá sdělení a vyhlášky odporující tu zákonu, tu vnitřním předpisům ZČU). V zásadě mohu přejít, že děkan nepřijme na katedru mezinárodního práva do pracovního poměru nositelku vědecké hodnosti z pařížské Sorbonny, a přijme někoho, kdo tuto kvalitu nevykazuje. V zásadě mi může být jedno, že na katedru teorie práva přijme dva nové pracovníky, ač nejenže vypsal výběrové řízení jen na jednoho, ale také se jedná o předluženou katedru. Konečně mi v zásadě může být jedno, že katedry vykazují záporné hospodářské výsledky a děkan netuší, jak tyto věci sanovat, snad jen krom toho, že jsou zde dvě plusové katedry, které to nejspíš nějak zaplatí.

Co mi ale již není jedno, je vystoupení člena akademické obce Dr. Baxy, a to z mnoha důvodů. Kolega Baxa deklamoval řadu floskulí, ty můžeme přejít, deklamoval ale současně řadu tvrzení, které přejít nelze. Nejdříve vytkl, že se věci řeší na veřejnosti, nikoliv uvnitř FPR. Vynechám-li bezprecedentní ukončení jednání akademického senátu, každý, kdo čte juristic, ví, že data na těchto stránkách byla nejdříve komunikována panu děkanovi nebo senátu – děkan vůbec nereagoval, senát diskusi odmítl. Tedy pan Baxa se mýlí nebo to z přítmí brněnské pracovny jen nevidí.

Podíváme-li se dále do výsledků hospodaření kateder, zjistíme, že reálné změny uvnitř kateder udělalo jen pár z nich. Zjistíme také, že relevantní grantové vytížení je stále jen na jedné katedře, vč. nového grantu ve výši ročního rozpočtu této katedry. A také zjistíme, že tyto plusové katedry vykazují nejvyšší výukovou výkonnost. Tedy nikomu se hlava nezamotala, jak dovozuje Baxa, jsou to stále titíž lidé, kteří pracovali a pracují, a to vše v situaci, kdy nejsou předsedy soudu a mimochodem učiteli, ale zejména a pouze učiteli a nesou veškerá aktuální prestižní rizika z toho plynoucí.

Ano, stejně jako senátoru Štillipovi mi včera běhal mráz po zádech. Důvod byl však jiný. Jsem z druhé generace absolventů FPR, z dob, kdy se FPR aktivně diskutovala mezi učiteli a studenty na chodbách historické budovy. V této době, a mnohým z nás to v hlavách zůstalo, jsme s obdivem vzhlíželi ke stěžejním otcům zakladatelům – Vladimírů Balašovi a Josefu Baxovi. První děkan již na FPR není. Můj obdiv k němu však zůstává.

Josef Baxa jak svým chováním v době ukončování studia některých studentů, tak svých chováním v době voleb, navodil pocit , že jeho slovům je dnes obtížné věřit. Z toho, co vím, nemám důvod věřit, že nic z toho, co se tehdy dělo, nevěděl, jak dnes tvrdí. Včera se pokusil apelovat na soudržnost, byť mnoha slovy útočil a útočil zlomyslně a z rohu. Jeho motivace jsou jeho motivace, nechci je ani soudit, ani dávat všanc veřejnosti.

Co mě však mrzí a musím přiznat, že i bolí, je ztráta důvěry v člověka, který mou generaci ovlivnil a mnohé dále ovlivňuje a jistě ovlivní, který ale v době, kdy se člověk ukazuje ve své podstatě, upřednostnil vlastní zájmy a fakultě a univerzitě tím podle mého názoru ublížil.

Bohumil Havel

vložil : Bohumil Havel, do rubriky: Juristic Plzeň - zpravodajství
Počet zobrazení 8496. (Sessions 5229)
publikováno: 18.3.2011
poslední zmìna: 18.3.2011

 

Hodnocení:

Zatím hlasovalo: 616 čtenářů, průměrná známka je: 3.2
Oznámkujte:
  
  jméno:      e-mail:

Názor ze dne 28.3.2011 20:39  Autor příspěvku:        

http://marekmartin.blog.idnes.cz/c/184143/Konec-svobody-slova-na-plzenskych-pravech-a-ZCU.html

Názor ze dne 27.3.2011 18:33  Autor příspěvku:        

"... Tedy nikomu se hlava nezamotala, jak dovozuje Baxa, jsou to stále titíž lidé, kteří pracovali a pracují, a to vše v situaci, kdy nejsou předsedy soudu a mimochodem učiteli, ale zejména a pouze učiteli a nesou veškerá aktuální prestižní rizika z toho plynoucí." - zametťe si před vlastním prahem pane B. Havle, který se prezentujete ne jako učitel, ale jako "of counsel" PRK Partners

Názor ze dne 26.3.2011 22:11  Autor příspěvku:  A      

Proč se zde dokola argumentuje tím, že si mají vážení akademici vyříkat své názory v soukromí? Tyto osoby se přece běžně potkávají a mnohdy si říkají daleko tvrdší věci, než padají zde. Soukromá debata nic nevyřeší. Asi byste se divili jak mluví Judr. Baxa a další v soukromí. Když pak někdo vystoupí na senátu, popřípadě vydá tiskové prohlášení, jak má druhá strana reagovat? Veřejná neanonymní diskuze je potřebná. Proč zrovna právníkům toto nedochází? Neměli bychom se vracet k diskuzím za zavřenými dveřmi, které byly typické pro doc. Kindla. Pojďme argumentovat věcně, jen tak lze hloupé názory a ještě hloupější činy odsoudit a tím se posunout směrem ke světlu.

Názor ze dne 24.3.2011 5:15  Autor příspěvku:        

Já si naopak myslím, že je dobré zveřejnění tohoto textu. Jestliže jedna strana veřejně vystoupí (dr. Baxa), pak má tuto možnost jistě i druhá strana (i když nejde o stranu v pravé slova smyslu, na řadu otázek panuje stejný názor). Jestliže jedna strana dostala prostor vystoupit na senátu (nečekaně mimo program) a druhá strana ne (viz utnutá diskuse). Všichni se tu hájí pověstí alma mater. Ta se přece neodvíjí od toho, zda tu jsou různorodé názory, které se veřejně prezentují (a je to otázkou, co to je veřejně a jak to chcete dělat jinak, senát je také veřejný). Příčinnou jsou neřešené problémy, nikoliv jejich diskuse a hledání řešení.

Názor ze dne 24.3.2011 12:24  Autor příspěvku:  Heater      

Bohužel musím konstatovat, že i když je zde mnoho povolaných, pouze teplo je vyvolené...Zobrazit všechny reakce.