Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Zpravodajství

Prohlášení členů akademické obce FPR ZČU

My, akademičtí pracovníci a další zaměstnanci FPR ZČU prohlašujeme následující.

Jsme přesvědčeni, že jakkoliv je uvnitř fakulty žádoucí podporovat demokratickou diskusi, navenek je nutné vystupovat jako jednotný a vnitřně soudržný celek. Jsme proto velmi pobouřeni mediálními prohlášeními některých členů naší obce, zejm. JUDr. Petra Bezoušky, Ph.D., kteří usilují o prosazení svých stanovisek pomocí veřejných prohlášení a mediálních výstupů, čímž zároveň jednají v rozporu se stanoviskem AS ZČU ze dne 23. února 2011. O naší fakultě je tak nadále neoprávněně vytvářen a podněcován obraz nestandardní a vnitřně nefunkční instituce, kdy opět eskalují tendenční, hrubě zkreslené a nepravdivé mediální útoky vůči fakultě a jejím funkcionářům.

Hluboce nesouhlasíme s postupem, kdy prosazování vůle části akademické obce je činěno způsoby neslučitelnými s akademickým prostředím, a kdy je fakulta brána jako rukojmí zájmů určité skupiny, která není ochotna akceptovat jiná řešení, než svá vlastní. Ohrazujeme se proti snaze o usurpaci moci určitou skupinou členů akademické obce, kteří odmítají respektovat výsledky standardních demokratických procesů uvnitř fakulty, útočí na zvolené funkcionáře fakulty a snaží se prosadit svoji vůli bez ohledu na prostředky i škody tím fakultě způsobené. Tím pošlapávají svobodnou vůli členů akademické obce, elementární hodnoty akademické a obecně lidské i základní principy vysokého školství, ZČU i reformních kroků nastartovaných předchozím děkanem JUDr. Jiřím Pospíšilem.

Na osudu naší alma mater nám velmi záleží. Nehodláme proto dále nečinně přihlížet její pokračující mediální dehonestaci podporované z naší akademické obce. Kategoricky odmítáme, aby stanoviska určité názorové skupiny byla nadále prezentována jako většinová stanoviska akademické obce a prosazována obcházením vnitrofakultních demokratických postupů či podněcováním mediálního tlaku na akademickou obec. Vyzýváme proto k neodkladnému přijetí konsensu na konstitutivnosti demokratických mechanismů v rámci fakulty bez zapojování externích aktérů zejména v podobě médií a vyčkání výsledků březnových senátních voleb, v nichž členové akademické obce v souladu s podstatou akademické samosprávy svobodně rozhodnou o dalším směřování fakulty a svých zástupcích v akademických orgánech.

V Plzni 2. března 2011

V případě, že stanovisko dané katedry je k tomuto prohlášení jednotné, vyjádří vedoucí katedry toto do přiloženého podpisového archu a ostatní její členové se již nepodepisují.

vložil : Juristic Plzen, do rubriky: Juristic Plzeň - zpravodajství
Počet zobrazení 7987. (Sessions 4710)
publikováno: 8.3.2011
poslední zmìna: 8.3.2011

 

Hodnocení:

Zatím hlasovalo: 662 čtenářů, průměrná známka je: 3.14
Oznámkujte:
  
  jméno:      e-mail:

Názor ze dne 17.3.2011 11:36  Autor příspěvku:  Pavel T.      

S tímto prohlášením naprosto souhlasím. Už toho bylo vážně dost, doktore Bezouško!

Názor ze dne 15.3.2011 14:42  Autor příspěvku:        

Tady je druhá část programu Šillipovo týmu. http://zpravy.idnes.cz/soud-osvobodil-politika-z-plzne-i-kdyz-podle-soudce-porusil-zakon-1cw-/krimi.asp?c=A090420_185702_krimi_cen

Názor ze dne 15.3.2011 9:13  Autor příspěvku:        

Program koalice pro fakutlu, tedy především Štillipa: http://marekmartin.blog.idnes.cz/c/175000/Stillip-Novinari-jsou-prostitutky-kokoti-a-studenti-blazni.html

Názor ze dne 14.3.2011 15:02  Autor příspěvku:        

SSM = ELSA?

Názor ze dne 13.3.2011 16:44  Autor příspěvku:        

Studenti, kteří nejsou v SSM, nejsou spolehliví a nelze je k ničemu pouštět. Ještě by mohli pouštět informace :)Zobrazit všechny reakce.