Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Reakce

    Zobrazení všech reakcí.
Celý výpis reakcí pod článkem:
Návrh rozpočtu FPR pro rok 2011
  
  jméno:      e-mail:
Názor ze dne 24.3.2011 17:43  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

Jak jsem už uvedl níže, šlo o mimořádné odměny cca 20 zaměstnancům v max. výši 20 tisíc. Takže mezi 300-400 tisíci Kč celkem. Je to obhajitelné, neboť ve chvíli, kdy docházelo k propouštění a někteří zaměstnanci byli z toho důvodu oproti jiným v průběhu roku zatíženi daleko větší porcí výuky než ostatní, pak si to podle mne zasloužili. Je totiž rozdíl, kdy někdo zahájil rok s pravidelnou mzdou 12 tisíc čistého a učil 6 hodin týdně, když najednou za stejnou odměnu musel učit 12 a více hodin týdně. Navíc jak jsem již též psal, v září byla připravena další opatření k tomu, abychom na konci roku nebyli ve ztrátě. Poslední, co jsem před svých odchodem z funkce domlouval, bylo získání prostředků na provoz od FAV ve výši cca 1 milion Kč. Nevím, proč pan děkan v tomto nepokračoval.

Názor ze dne 24.3.2011 17:34  Autor příspěvku:        

1) sanaci transakčních nákladů spojených s ukončováním pracovních poměrů - rozumím 2) k vyplacení mimořádných odměn těm zaměstnancům, kteří byly nejvíce zatíženi - nerozumím ani co to znamená a rozhodně v době krize a ztráty opravdu těžko pochopitelná a obhajitelná. Nezdá se Vám to? Kolik z těch 1,8 mil Kč bylo určeno na 1) a kolik na 2)? Já nešťourám, já se jen ptám a reaguji na Váš přízpěvek.

Názor ze dne 24.3.2011 17:06  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

Ptáte se po podkladech, ale již bez nich máte závěr. To mi připomíná tvorbu dlouhodobého záměru fakulty :) Pro pořádek. Fakulta získala z rozpočtové rezervy rektora 1,8 milionu Kč a to ke dvěma účelům: k sanaci transakčních nákladů spojených s ukončováním pracovních poměrů a k vyplacení mimořádných odměn těm zaměstnancům, kteří byly nejvíce zatíženi. Nebojte se, náklady na management byly o dost nižší než na ten minulý, byť byl rozšířen o jednoho člověka :) Pokud jde o katedry: usnesení AS bylo jasné a vyplývá to i z vnitřních předpisů univerzity - katedra je základní jednotkou fakulty, její vedoucí je odpovědný za hospodaření s přidělenou dotací. Pokud jde o metodiku, ta je též pro rozdělení dotace jednoduchá a používaná na všech ostatních fakultách - podle pedagogického výkonu. To není nic citového nebo jinak motivovaného. V jednom souhlasím - katedry se hodnotí nejen podle hospodaření, ale též podle kvality výuky, grantové výtěžnosti, publikační činnosti a dalších faktorů. A chcete-li šťourat, zkuste se zeptat, jaká opatření k zamezení ztráty učinil v roce 2010 prof. Růžička :)

Názor ze dne 24.3.2011 16:46  Autor příspěvku:        

Pokud hrozí,že bude jakákoliv organizace ve ztrátě, není opravdu obvyklým krokem vyplácení jakýchkoliv mimořádných odměn i kdyby to bylo v řádu tisíců. Naopak, očekával bych například snižování platů zejména ze strany managementu. Kdo a proč vyplácení těchto odměn nařídil, jaký byl jejich důvod, kdo je dostal a v jaké výši? Myslím, že pokud zde vedete argumentaci v tomto duchu, bylo by dobré i toto přesně ozřejmit a vysvětlit. Tento krok je v situaci, kdy se šetří těžko obhajitelný. Kdo ho nařídil a nese za něj odpovědnost? Existuje možnost zveřejnění? V každém případě je výsledek špatného ekonomického řízení celé fakulty a nese za něj spoluzodpovědnost vedení JUDr. Pospíšila. Rozhodně bych nedával vinu jednotlivým katedrám. To, co je ve vaší tabulce není opravdu nic jiného než účelové tabulkování. Záleží na metodice, která se dá změnit. Bohužel tato je jaksi "citově" nebo jak motivovaná. Není možné pouze na tomto základě hodnotit úspěšnost kateder. Fakulta je základní jednotka, nikoliv katedra a nelze to podle mého takto sekat a říkat, která katedra je lepší.

Názor ze dne 24.3.2011 13:50  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

13:35: Asi se trochu lišíme v tom, co je dostatečná reakce :) Já si myslím, že ušetřit za necelý rok 11 milionů Kč z fakultního rozpočtu, je úctyhodný výkon. Jelikož jsme co do provozu levná fakulta, šetřit lze především v personální oblasti. Po projednání s vedoucími kateder a s jednotlivými zaměstnanci docházelo k ukončování pracovních poměrů a zvyšování efektivity. Zároveň byl vyvinul velký tlak na vykázání publikační činnosti a na nastartování grantové činnosti (pokud si dobře pamatuju, za vedení dr. Pospíšila byly podány dva standardní projekty do GAČRu a dva projekty evropské - uspěl jeden, doc. Havla, a konečně začaly být využívány též prostředky z Fondu rozvoje vysokých škol). Za sebe mohu říci, že jsme měli připravena další opatření tak, abychom skončili hospodaření vyrovnaně. Ke druhé otázce: jediné mimořádné odměny se vyplácely v červnu 2010 cca dvaceti pracovíkům fakulty napříč všemi katedrami a po projednání s jejich vedoucími, a to v max. výši 20 tisíc Kč.

Názor ze dne 24.3.2011 13:35  Autor příspěvku:        

Že problémy jdou z minulosti je nám snad všem jasné. Nicméně časová rovina, jak jsem ji popsal v minulém přízpěvku činí vedení JUDr. Pospíšila minimálně spoluzodpovědným. Také asi dostatečně nereagoval. A pokud ano, o jaká šlo konkrétně opatření? Otázka 2: Takže odstupné nebo mimořádné odměny vedení fakulty pod děkanem Pospíšilem nikdy nikomu nebylo vyplaceno?

Názor ze dne 24.3.2011 13:00  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

11:29: O tom už bylo napsáno moc a moc :) Problémy s rozpočtem jsou založeny v trochu dávnější minulosti. Fakulta vůbec nereagovala na to, že se mění systém financování vysokého školství. Zjednodušeně - zkrátil se příspěvek na studenta a školám se řeklo: musíte mít i jiné zdroje příjmů, než jen z MŠMT. To vyústilo nakonec v hlubokou rozpočtovou krizi, když se na podzim 2009 po odstoupení tehdejšího vedení ukázalo, že pro příští rok chybí cca 13 milionů Kč. Právě dr. Pospíšilem provedená opatření vedla k tomu, že když nastupoval v říjnu prof. Růžička, odhad propadu byl už jen cca 2 až 3 miliony Kč. Fámám a pomluvám o "slušných padácích" se fakt můžu smát, protože nic takového neexistuje :)

Názor ze dne 24.3.2011 11:29  Autor příspěvku:        

Mám takovou otázku: Nepocházejí náhodou ekonomické problémy s rozpočtem, financováním a dluhy z dob JUDr. Pospíšila, na kterého se kde kdo odvolává, že chce pokračovat v jím započatých krocích? Slyšel jsem různé zprávy, ze kterých vyplývá že se problematice rozpočtu a financování nevěnoval vůbec nebo jen velmi okrajově. Pokud tyto problémy vznikly v loňském roce, časově to sedí. Může k tomu někdo něco napsat? Nastoupil do funkce na konci 2009, kdy tedy měl možnost leccos ovlivnit a odešel v polovině 2010, se slušným padákem, který dostali i další členové vedení vč. P. Bezoušky. Jsou to jen fámy nebo je to pravda. Pokud ano, proč o tom nikdo nemluví? Děkuji za osvětlení i jakoukoliv reakci.

Názor ze dne 18.3.2011 22:47  Autor příspěvku:        

Když už tu je každou chvíli nějaká analýza, prosím p. Bezoušku o zveřejnění seznamu učitelů FPR, velikosti jejich úvazku, počtu hodin výuky povinných předmětů, počtu hodin výuky povinně-volitelných předmětů. Závěry si z toho už udělám sám. Děkuji.

Názor ze dne 18.3.2011 16:58  Autor příspěvku:        

Jim: Ty ses ještě nedostal k učebnicím tresta, správka a obchoda, viď. :D

Názor ze dne 18.3.2011 15:44  Autor příspěvku:  Jim      

OBD není důležitý, tam je povinnost evidovat i novinový články nebo zprávy z regionů publikované v bulletinu BKB. V současném systému hraje prim RIV. To je jediné kvantitativní hledisko se směřováním ke kvalitnímu (kulhá, ale směřuje :). Když to nebudeme do změny systému respektovat, můžeme se tu hádat třeba o to, kdo nastříhal víc pexesa, ale je to k ničemu. Btw. učebnice Státovědy je nečitelná, ukecaná a kdyby byly o polovinu kratší, pořád by byla dlouhá.

Názor ze dne 18.3.2011 15:38  Autor příspěvku:  j      

Pak je otazkou, proc ma KUP pouze 300 bodu?

Názor ze dne 18.3.2011 15:22  Autor příspěvku:  Richard Pokorný      

To Dennis the Menace: Úsměvná je spíše Vaše snaha reagovat razantním způsobem, aniž tomu odpovídá síla Vašich argumentů. Váš komentář tak vyniká pouze svoji arogancí. Můj příspěvek přece pouze konstatoval, že naše katedra má v OBD za rok 2010 třetí nejvyšší počet výstupů v rámci fakulty. Tolik sledovaný kvantitativní údaj, který přirozeně nic nevypovídá o aspektech kvalitativních, jejichž hodnocení je nesrovnatelně složitější. Účast na konferencích vykazují i jiné katedry, je to jeden ze sledovaných výstupů a jako takový máme dokonce povinnost jej vykazovat. Při pohledu na knižní výstupy naší katedry, které uvádím v minulém příspěvku navíc zjistíte, že těžištěm naší činnosti rozhodně nejsou vystoupení z konferencí a sborníkové publikace (mimochodem, o ty budou výstupy z konferencí za rok 2010 ještě rozšířeny, jakmile budou jednotlivé sborníky vydány). Doporučuji Vám prostudovat některá z našich níže uváděných děl, abyste získal alespoň základní představu o jejich přínosu pro výuku či vědu. K odpovědi na poslední dvě otázky nemám kompetence, se svými dotazy se můžete obrátit na vedoucího katedry.

Názor ze dne 18.3.2011 12:27  Autor příspěvku:  Dennis the Menace      

To Richar Pokorný: Prosím nedělejte ze sebe ještě většího hlupáka. Argumentovat tím, že KÚP má v OBD třetí největší počet záznamů za poslední rok je při 19 záznamech vážně úsměvné, vzhledem k tomu, že většina záznamů jsou vystoupení na konferencích, které jsou z hlediska posuzování vědeckého přínosu k ničemu. KSP má sice o dva záznamy za minulý rok méně, ale pokud jde o jejich vědecký přínos je podstatně vyšší. Je vážně legrační pozorovat, jak se neschopní snaží tvrdit, že také něco umí, ačkoliv svojí argumentací vlastně prokazují opak. Chybí mi ve vašem příspěvku vyjádření k tom, jakým způsobem chcete řešit obrovský deficit KÚP. Budete propouštět, budete si snižovat úvazky, či místo pracovního poměru přejdete na dohody?

Názor ze dne 18.3.2011 12:10  Autor příspěvku:  Richard Pokorný      

Zde nabízím stručný přehled nejvýznamnějších knižních publikačních výstupů kolektivu naší katedry užívaných ve výuce: Klíma, K., Ústavní právo (4. vydání 2010), Klíma, K., Teorie veřejné moci (vládnutí) (2. vydání, 2006), Klíma, K. a kol., Státověda (2006), Klíma, K. a kol., Encyklopedie ústavního práva (2007), Klíma, K., a kol., Komentář k Ústavě a Listině (2. vydání 2009), Klíma, K. a kol., Praktikum českého ústavního práva (3. vydání 2009), Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K., Srovnávací ústavní právo (2003), Outlá, V., Hamerník, P., Bambas, J. Judikatura Evropského soudního dvora (2005), Outlá, V., Hamerník, P. Praktikum z práva Evropské unie (2005), Outlá, V. Právo Evropské unie (2006), Blahož, J. Klíma, K. Skála, J. Ústavní právo Evropské unie (2003), Pezl, T., Pezl, M. Dokumenty ke studiu ústavního práva (4. vydání, 2010), Klíma, K. Constitutional law of the Czech Republic (2008). Připraveno k tisku je nové vydání Státovědy, pracujeme na novém vydání Ústavního práva EU. K tomu přistupují individuální výstupy členů katedry. Dle OBD jsme za loňský rok třetí nejproduktivnější katedrou fakulty, což si každý může nahlédnutím snadno ověřit.

Názor ze dne 18.3.2011 10:52  Autor příspěvku:        

Dr. Bezouška se dle mého názoru chová ještě velmi zdrženlivě a profesionálně, až mě to samotného překvapuje. Ale chápu, že kdyby řekl všechno co ví na jiné, tak by fakultu zavřeli ještě ten den.

Názor ze dne 18.3.2011 9:21  Autor příspěvku:  j      

Publikacni cinnost u Prunera neni skoro zadna, produkce KUP je na urovni druheho nejlepsiho KCP, tedy 300 bodu, treti nejlepsi na KCP a na skole JUDr. Bezouska ma 200 bodu. Tohle prece hovori za vse a jediny argument na ktery se kritici zmohou je ten, ze se Bezouska neumi chovat.

Názor ze dne 18.3.2011 8:14  Autor příspěvku:        

Naše katedra ústavního práva je jednoduše nadzwyczajna.

Názor ze dne 18.3.2011 6:52  Autor příspěvku:        

To je ale smutné, že Klíma už nebude proděkanem pro mezinárodní vztahy. Aspoň že máme nejlepší katedru ústavka v Česku. A také nejlepší katedru evropského práva, tu vlastně nemáme, ale také je nejlepší.

Názor ze dne 18.3.2011 2:40  Autor příspěvku:  Richard Pokorný      

To Sander: 1) Nikde jsem nepsal, že grantují dvě katedry, neboť i jen z výše vloženého dokumentu Petra Bezoušky je zřejmé, že do grantů jsou zapojeni dokonce zaměstnanci pěti kateder. Vaše rozhořčení mými slovy by tak mělo být ještě větší:) 2) Nikde jsem přece nezpochybnil, že postavení KCP v grantové činnosti je v rámci fakulty jasně dominantní z hlediska rozsahu jejího zapojení i celkových příjmů.

Názor ze dne 18.3.2011 12:38  Autor příspěvku:  Sander      

hm, takže KCP má grantováno přes 20 mega, KÚP něco přes 200 tisíc. výsledek podle dr. Pokorného: grantují dvě katedry :D ale za snahu palec nahoru, teď už jen na ústavku propustit aspoň polovinu lidí a budou v pohodě... btw. pořád chodí na semínáře ve dvou, aby se nebáli?

Názor ze dne 17.3.2011 23:47  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

12:26: Mimochodem, doc. Prunner pro svůj projekt grant neobdržel. Zřejmě vycházíte z informací na stránkách ZČU, kde se ale chybně zobrazují všechny podané granty - úspěšné i neúspěšné. Podíváte-li se do databáze GAČRu, zjistíte, jak to doopravdy je.

Názor ze dne 17.3.2011 22:38  Autor příspěvku:        

Děkan požádal senát o potvrzení svého mandátu. Prohlásil, že vůli senátu bude respektovat a zachová se v souladu s ní. In stricto sensu mu senát jeho mandát nepotvrdil. Jsem moc zvědav, co děkan udělá :)

Názor ze dne 17.3.2011 21:50  Autor příspěvku:  George Player      

Akademický senát návrh rozpočtu neschválil. Odmítl se taky zabývat vyslovením důvěry děkanovi, protože to zákon o vysokých školách ani statut fakulty neumožňuje. Usnesl se tedy, že děkan svým návrhem prokázal, že nezná ani zákon o VŠ, ani statut FPR.

Názor ze dne 17.3.2011 21:45  Autor příspěvku:  j      

Nejde preci o to zda Pruner ma jeden grant, ale ze vysledky cele katedry nejsou. To ze maji na KUP jeden grantik, opet nic neresi. Za teto situace kdy obe katedry maji dohromady za rok pres 3,5 mega dluhu mi zde vypady na Dr. Bezousku pripadaji jako maskovani vlastni neschopnosti.

Názor ze dne 17.3.2011 20:07  Autor příspěvku:        

lol

Názor ze dne 17.3.2011 19:21  Autor příspěvku:        

Tak jak koukám Bezouška to zase podělal. To je tím, že se chce pořád jenom předvádět a nic neumí. Možná že by jej jinde více ocenili.Dnes jsem nechtěně vyslechl rozhovor kde se bavili advokátí jaký je Bezouška odborník a že by jej měl pan děkan uvolnit kamkoliv.

Názor ze dne 17.3.2011 18:57  Autor příspěvku:        

Uvedený text je přetištěn z návrhu děkana. Pokud jsou v něm uvedené informace nepřesné, nelze tento nedostatek klást za vinu Bezouškovi - přece jenom za všechno nemůže

Názor ze dne 17.3.2011 18:34  Autor příspěvku:        

no ono: V současné době jsou řešeny tyto granty, všechny na katedře soukromého práva a civilního procesu vypada sqele...neni tam primo řečeno že jsou jedina katedra ktera resi granty, ale hodne to tim zavání

Názor ze dne 17.3.2011 17:59  Autor příspěvku:        

to 17:47 no tak pokud jde o granty, tak pokud vim, tak Bezouska navrh rozpoctu nesestavoval, takze jestli nekdo o grantech nevi, je to predevsim vedeni fakulty, ktere navrh rozpoctu pripravilo a zminene granty v nem neuvedlo.

Názor ze dne 17.3.2011 17:57  Autor příspěvku:        

17.47: Možná by to chtělo naučit se číst, ne?

Názor ze dne 17.3.2011 17:47  Autor příspěvku:        

ti I: nejde o jaro, jde o to že bezouska tvrdi ze granty maj jen KCP a pritom to neni pravda, granty maj i ostatni katedry jak KUP, tak i KPF...pak si udelejme o jeho duveryhodnosti obrazek...

Názor ze dne 17.3.2011 17:30  Autor příspěvku:  j      

:o) Jedna vlastovka jaro nedela...

Názor ze dne 17.3.2011 12:26  Autor příspěvku:        

Analýza psychosociálních dispozic k patologickému hráčství u dětí a dospívající populace v České republice. Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Pavel Prunner CSc. Trvání: 01/2011 - 12/2013 Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (Standardní projekty)

Názor ze dne 17.3.2011 11:59  Autor příspěvku:        

Ad. T. Sobek: restrukturalizace úvazků a jejich rozčlenění na části učitelské a vědecké je jistě nutný krok k dosažení rozumné bilance hospodaření. Kdo učí ať dostane peníze za učení, kdo dělá vědu ať vykáže měřitelné výstupy a dostane peníze za vědu. Co se týče Vás osobně, pro fakultu by nebylo dobré, kdybyste odešel - jste jeden z mála mladých akademiků, kteří jsou známi širší právnické obci. Významnou měrou tak přispíváte k onomu "renomé" fakulty, o kterém jste se dříve zmiňoval. Ad. Dennis Mennace: myslel jsem, že třeba doktorandi mohou v rámci studia učit... a ti rozhodně PhD. nemají. Co se týče propouštění... netvrdím že se nemá nikdo propustit, ale zase hnát to jen na propouštění není nutné. Spíše restrukturalizace úvazků, aby velikost úvazku reálně odpovídala tomu, co učitel dělá. Kdo učí 20 hodin týdně a ještě publikuje, může mít plný úvazek; kdo učí 2 hodiny týdně a nepublikuje, má mít 0.1 úvazku.

Názor ze dne 17.3.2011 9:53  Autor příspěvku:        

to PB: rozdíly v náplni úvazků jsou špatně podchytitelné; nicméně i tak stále zůstává poměr, který jsem spočítal. Pokud úvazek na KCP je několikrát reálně vytíženější než na KPF, pak je rozdíl v jeho ceně logický, nicméně stále je to rozdíl :-) Asi by přesnější bylo poměřit jednotlivé výukové hodiny každého pedagoga proti nákladům na mzdy, tedy ne počítat studentohodiny, ale učitelohodiny. Co se týče hospodaření kateder jako celků, přehled bohužel nevypovídá nic o tom, kdo se jak přizpůsobil. Nevíme totiž jaké byla výše minulého příspěvku, jaká výše mezd a ostatních příjmů a výdajů pro katedry. Obecně lze říct, že pokud v rozpočtovém hospodářství (kde se rozdělují příspěvky nějakým poměrem) může plusový výsledek jedné části a mínusový jiné znamenat nejen dobré hospodaření plusové části a špatné mínusové, ale i fatální chybu v rozdělovacím mechanismu. Která varianta zde nastala nelze posoudit bez znalosti klíče, podle něhož se rozdělovala dotace za minulý rok. Grantová mechanika mi rovněž není jasná - kdo rozhoduje o tom, kdo dostane peníze pro který grant? Resp. který grant se přihlásí a který ne? Nebo se dostaly peníze na všechny, které vznikly na škole?

Názor ze dne 17.3.2011 9:01  Autor příspěvku:  Dennis the Menace      

Tomáš Sobek: S tím se dá souhlasit, jen mi nějak není jasné proč KTP přijala další dva zaměstnance, ačkoliv bylo vypsáno výběrové řízení jen na posici jednoho, jako odborné asistenty (dr. Novák, mgr. Lego), přičemž mgr. Lego nesplňuje požadavky na odborného asistenta (universita předpokládá titul Ph.D.) Pokud odejdete, tak kdo bude učit teorii práva, když ji nikdo další na katedře neumí, případně dělá děkana v Praze? 7:29 No poukud jsem dobře koukal, tak šílený propad má vedle KPF i KÚP a KSR (u ní je to částečně pochopitelné). Mám pocit, že vždy bylo tvrzeno, že v plusu jsou dvě katedry KCP a KSP, ale můžu se mýlit. Největší problém je neochota cokoliv řešit. Propouštět se mělo již koncem minulého roku, jelikož tato čísla byla předvídatelná, ale děkan nic nedělal.

Názor ze dne 17.3.2011 7:29  Autor příspěvku:        

Je tedy pravda, že za ztrátami stojí výhradně propad financí na platy a neschopnost nebo neochota kateder snížit stav zaměstnanců nebo výši platů, anebo některé katedry plýtvaly ještě nějak jinak? Myslím si, že pársettisícové shodky jsou ještě zvladatelné. Zcela šílený je ale shodek forenzáků - nejméně užitečné katedry na škole; také teorka a dějiny mají zásadní problém. Naopak se tu dříve stále mluvilo o tom, že jediná KCP je OK, ale zapomíná se, že i správa se dovedla s propadem dobře vyrovnat.

Názor ze dne 17.3.2011 7:13  Autor příspěvku:  Tomáš Sobek      

Petr Bezouška má pravdu, že s lidmi, kteří mají plný úvazek, ale přitom málo učí a nevykazují publikační činnost za fakultu, se musí něco udělat. Do této skupiny patřím i já. Můžu si snížit úvazek. Ale také můžu víc učit (bydlím v Plzni, mám akreditovaný nový předmět) a můžu alespoň část svých publikací vykazovat za fakultu. Za poslední tři roky jsem na napsal tři monografie (třetí jde do tisku), celkem 1200 stran, takže píšu hodně a můžu si dovolit půlení. Samozřejmě existuje i možnost zcela odejít, čímž by se katedře finančně ulevilo. Prostě možnosti jsou a nějak se to udělá. Některé změny ale nemají okamžitý efekt, např. navýšení výuky by bylo až od nového semestru. Každá katedra, která je v minusu, by si měla udělat takovou rozvahu.

Názor ze dne 17.3.2011 2:17  Autor příspěvku:  Richard Pokorný      

Petře, já jsem se svým tvrzením, že "není pravdivé tvrzení, že KCP je jedinou katedrou aktuálně vykazující grantovou aktivitu" přece nevymezil vůči doslovnému znění Tvého textu, ale vůči závěru, k němuž text při zběžném shlédnutí svádí. Pasáž "aktuálně se řeší" se totiž vztahuje jen ke grantům KCP (zmíněný náš či případné jiné granty opomíjí), navíc všechny granty z FRVŠ jsou uvedeny jedinou větou a bez vazby na katedry jejich řešitelů. Vůbec nic ve zlém, reagoval jsem jen proto, že přesně tento typ "zjednodušování" dílčích informací pak mnohdy vede ke stejně "zjednodušeným" závěrům, nejlépe prezentovaných médii jako kategorická tvrzení typu "Jedinou grantující katedrou je KCP".

Názor ze dne 17.3.2011 12:43  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

RP: Richarde, než se začneš vymezovat, přečti si pořádně, co jsem napsal: "V současné době jsou řešeny tyto granty, všechny na katedře soukromého práva a civilního procesu:" Mé tvrzení se vztahuje ke třem uvedeným grantům. Sám uvádím další - z FRVŠ, které nejsou z naší katedry (Knoll, Pezl, Bezoušková). p.s. dej data vedení fakulty, očividně o tom grantu neví, neboť ho do svého přehledu pan děkan nezařadil

Názor ze dne 17.3.2011 12:38  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

19:56: Obsah plných úvazků se liší katedru od katedry. Někdo na plný úvazek učí 12 hodin týdně, někdo na plný úvazek neučí a nepublikuje vůbec. Máte pravdu, úvazky jsou rovnocenné jen formálně. A to je též velký problém. Pokud jde o počet zapsaných studentů, jde o celkový objem, který se pak dělí na rozvrhové akce. S určitou licencí lze říci, že čím víc studentů, tím více rozvrhových akcí, např. na KCP jich je v zimním semestru 46 pokud jde jen o povinné předměty.

Názor ze dne 17.3.2011 12:37  Autor příspěvku:  Richard Pokorný      

Dovolil bych si drobné upřesnění údajů týkajících se grantové činnosti. Naše katedra (KUP) získala pro rok 2011 grant od MŠMT na centralizovaný rozvojový projekt „Nové mobility studentů na univerzitě v Heidelbergu“ v rámci Programu na podporu rozvoje krátkodobých mobilit studentů. Řešitelem projektu je prof. Klíma a já, do grantového týmu jsou zapojeni dále tři studenti. Jakkoliv celková výše grantu (216 tisíc Kč) samozřejmě není nikterak omračující a je vázána výhradně na předmětné studentské mobility, není pravdivé tvrzení, že KCP je jedinou katedrou aktuálně vykazující grantovou aktivitu.

Názor ze dne 16.3.2011 21:53  Autor příspěvku:        

19:44 Je pravda, že když Bezouška a jeho kamarádi odejdou, tak se chytí. Ten zbytek má ale smůlu, jelikož po nich neštěkne ani pes a oni to moc dobře ví. Takže si už vlastně začínám přát, aby ti schopní odešli, to bude vážně sranda co se na fakultě bude dít, alespoň na tu chvíli než ji zavřou nebo než ji zruší univerzita.

Názor ze dne 16.3.2011 19:56  Autor příspěvku:        

to PB: Pedagogocký výkon kateder nerozporuji, nemaje k němu žádné podklady; nerozumím však tomu, jak ovlivňuje cenu jednoho úvazku. Předpokládám, že plným úvazkem se na obou katedrách rozumí totéž; pokud ne pak přepočet na úvazky (a jejich počítání jako takové) ztrácí smysl. V běžném pracovněprávním chápání se úvazkem rozumí osmihodinová pracovní doba, u činnosti jako výuka s příslušnými specifiky, tj. včetně přípravy na výuku, konzultačních hodin atd. Pokud někdo učí 20 hodin týdně a někdo 2 hodiny týdně, pak nemá cenu počítat jejich úvazky jako rovnocenné (nezohledňuji vědeckou činnost, která musí mít vlastní specifika a další činnosti jako vedoucí práci, organizační činnost atd.). Počet zapsaných studentů pak výpočet nemá jak ovlivnit - jestli je na hodině 20 nebo 80 studentů sice ovlivní kvalitu výuky, ale nikoli náklady na plat vyučujícího. "Studentohodina" je efemérní pojem, nic nevyjadřuje. Bude-li náklad na jednu hodinu vyučujícího např. 1000,- Kč, pak při 5 studentech to bude 200,- Kč na studenta, při 50 20,- Kč na studenta. O vytížení učitele to však nevypoví nic.

Názor ze dne 16.3.2011 19:44  Autor příspěvku:        

Je to pravda Bezouška je tak chytrej, že by se chytil i jinde a tam by ho naučili se chovat. Péťo prosím Tě nevyhrožuj a jdi, jdi jdi a vem si sebou kamarády, určitě se někde chytíte vždyť ty nic jinného než se zašívat na fakultě a psát bláboly neumíš.Tuhle fakultu stejně nezachráníš.

Názor ze dne 16.3.2011 10:44  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

10:31: K Vaší první otázce. Mezikatederní solidarita je důležitá. Proto KCP i KSP daly na úhradu dluhu (který nezpůsobily) už v roce 2010 skoro 4 miliony korun. Ostatní katedry nic. Teď se po těchto dvou katedrách chce, aby daly další více než milion. Takže se na úhradě dluhu nakonec podílejí daleko více, než vyplývá z jejich podílu na zdrojích. K úvazkům a nákladům na mzdy. Do tohoto musíte zavést ještě další proměnné - počet rozvrhových akcí povinných předmětů, počet zapsaných studentů na všech rozvrhových akcí apod., zkrátka, jaký je pedagogický výkon kateder. Zjistíte, že třeba výuka jednoho studenta jednu hodinu na KPF stojí cca 200 Kč, zatímco na oddělení korporačního práva je to 20 Kč.

Názor ze dne 16.3.2011 10:31  Autor příspěvku:        

Trochu mne zarážejí některé informace. Z uvedeného vyplývá, že KCP a KSP spolu představují polovinu všech mzdových nákladů fakulty. Pokud představují polovinu nákladů, není logické, aby se podílely polovinou na úhradě dluhu? Dále pokud chápu informace dobře, pak mzdové náklady děleno počtem celých úvazků rovná se mzdový náklad na jeden úvazek. Má-li KPF 8.31 úvazku a náklady 1 872 000,- Kč, pak má náklady na jeden úvazek 225 270,- Kč. KCP má náklady na mzdy 7 668 000,- Kč a 14.03 úvazku, tedy náklady na jeden úvazek 546 543,- Kč, tedy více než dvojnásobné. Je tomu skutečně tak? Z výsledku hospodaření bych očekával opačný poměr...

Názor ze dne 16.3.2011 9:28  Autor příspěvku:        

Klíma je nzw.

Názor ze dne 16.3.2011 9:19  Autor příspěvku:  j      

Zaujaly mě v souvislosti s Doc. Klímou dvě informace 1) Katedra ústavního práva je nejvíce zadlužená (tedy z těch normálních kateder) 2)Naše fakulta má na počet studentů nejméně zahraničních výjezdů - ve srovnání s jinými právnickými fakultami

Názor ze dne 16.3.2011 8:22  Autor příspěvku:  Sam      

Ať si kdo chce co chce říká, ať si třeba strká hlavu do písku, nechává si jí omotávat fáčem nebo si bere Otíkovy neslechy, je vidět, že KCP dobře hospodaří, hodně učí, její zaměstnanci nejvíc publikují a jako jediní mají granty. Takže je logické, aby už raději šli, protože o takové lidi naše fakulta nestojí.

Názor ze dne 16.3.2011 8:05  Autor příspěvku:        

to i: No katedra ustavniho prava zamestnava mnoho zamestnancu pri malem pracovnim vykonu, tim to asi bude, treba jednu z blondynek jsem ve vyuce uz dlouho nevidel, presto je porad zamestnana, co na katedre asi dela?

Názor ze dne 16.3.2011 7:48  Autor příspěvku:  j      

Při vší úctě k docentu Klímovi, kde se stala chyba?

Názor ze dne 16.3.2011 7:43  Autor příspěvku:  j      

Katedra forenzních disciplín působí docela jako slabina. Už docela chápu rozhořčení nad přijímáním nových pracovníků na tuto katedru. Nyní je mi jasné, co to bylo za kecy, když se tvrdilo, že se noví pracovníci budou nabízet jiným školám, aby vydělávali. :o) Zrušení této katedry by celkovému hospodaření školy docela prospělo.

Názor ze dne 16.3.2011 7:12  Autor příspěvku:  Dennis the Menace      

Jsem rád, že se zde informace o hospodaření kateder objevila, bylo totiž z mnoha stran volano po objektivních informacích, ne jen po subjektivních prohlášeních, té či oné strany . Jedna se o čísla, která nelze zpochybnit, doufám, že na základě těchto dat si každý udělá svůj obrázek o stavu fakulty. V této souvislosti by mě také zajímalo, které katedry (myšleno jejich zaměstnanci) podepsali Prohlášeni členů akademické obce FPR ZČU. Z návrhu rozpočtu je vidět, že je něco shnilého v království dánském, ale co hlavně na sebe musíme být hodní.