Katedra správního práva

     
Cyklus povinně volitelných předmětů o právních, ekonomických a psychologických aspektech provozování sázek a her ls
Garant: JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.

Sylabus/program:
  Základní literatura:
   Vyučující:
    --------------------
    pokud je vyučujících více, sledujte jejich stránky pro více informací k předmětu
   Další související informace k předmětu:
   poslední změna tohoto dokumentu 16.10.2008 , vložil(a) Ivana Čadová
   Počet zobrazení 2556. (Sessions 2157)