Katedra správního práva

     
HRP Herní právo ls
Garant: JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.

Předmět seznamuje s právní úpravou sázek a her, zejména loterií a jiných podobných sázek a her ve veřejném i soukromém právu. Výklad je zaměřen na vymezení základních pojmů herního práva (např. odvážná smlouva, sázka, hra, hazardní hra, los, loterie, vklad do hry, povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, herní plán, apod.), systém a obsah pramenů právní úpravy, formy činnosti veřejné správy v této oblasti a souvislosti české úpravy s úpravami v evropských zemích a právu EU. Zvláštní pozornost je věnována analýze systematiky a obsahu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Sylabus/program:
  Základní literatura:

   Kramář, K., Hušák, A. a kol: Herní právo. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2006

    

   Doporučená literatura:

   Malast, J., Rajchl, J.: Soudní judikatura v oblasti herního práva. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2007

    

  Vyučující:
  • Květoslav Kramář
   pokud je vyučujících více, sledujte jejich stránky pro více informací k předmětu
  Další související informace k předmětu:
  poslední změna tohoto dokumentu 13.3.2009 , vložil(a) Ivana Čadová
  Počet zobrazení 2475. (Sessions 2078)