Katedra správního práva

     
HPE Herní průmysl v ekonomice ls
Garant: JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.

Východiska přístupu ekonomické teorie k analýze utváření preferencí spotřebitele se zřetelem na sázky a hry; kulturní, sociální, náboženské a další předpoklady pro účast populace na sázkách a hrách; srovnání účasti populace na sázkách a hrách ve světových teritoriích; základní model společenského zápasu o úroveň regulace sázek a her, přínosy a negativa provozování sázek a her jako argumenty stran soupeřících o úrověň regulace; charakteristiky a trendy vývoje trhů sázek a her a směřování odvodů z výtěžku herního průmyslu. Výuku bude zajišťovat Ing. Vít Pekárek, Ph.D.

Sylabus/program:
  Základní literatura:

   Pekárek, V.: Herní průmysl v ekonomice, FPR ZČU 2009

   Studijní texty budou poskytnuty posluchačům na výuce.

   Doporučená literatura:

   Amey, B.: People´s Participation in and Attitudes to Gaming, 1985-2000, Wellington 2001

   Eadington, W. R.: Gambling: Public Policies and Social Sciences, Reno, University of Nevada

   Sauer, R. D.: The Political Economy of Gambling Regulation, Clemson University 2000

  Vyučující:
   --------------------
   pokud je vyučujících více, sledujte jejich stránky pro více informací k předmětu
  Další související informace k předmětu:

  poslední změna tohoto dokumentu 16.11.2009 , vložil(a) Ivana Čadová
  Počet zobrazení 1692. (Sessions 1506)