Katedra správního práva

     
SJSH Soudní judikatura v oblasti sázek a her zs
Garant: JUDr. et Mgr. Jan Malast, JUDr. Jiří Rajchl

Pojem soudní judikatury, druhy soudních rozhodnutí a jejich účinky, oficiální a neoficiální sbírky soudních rozhodnutí, soudní judikatura v oblasti sázek a her se zaměřením na: posuzování obecně závazných vyhlášek obcí o regulaci výherních hracích přístrojů, povolování výherních hracích přístrojů, výpočet části výtěžku, pojem sousedství podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, otázku soudní nevymahatelnosti podle § 845 občanského zákoníku, vlastnictví peněz vložených do hry, trestný čin neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry, podvodný prodej losů, povahu diferenčních obchodů, vymezení pojmu náhoda; judikatura evropských soudů.

Sylabus/program:
    Výuka předmětu bude zahájena v ZS 2010/11. 
Základní literatura:
    Malast, J., Rajchl, J.: Soudní judikatura v oblasti sázek a her, A. Čeněk, Plzeň 2007
Vyučující:
    --------------------
    pokud je vyučujících více, sledujte jejich stránky pro více informací k předmětu
Další související informace k předmětu:

poslední změna tohoto dokumentu 18.11.2009 , vložil(a) Ivana Čadová
Počet zobrazení 872. (Sessions 833)