Katedra správního práva

     
SJS Soudní judikatura ve věcech správních zs
Garant: JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D.,LL.M. Předmět bude vyučován v podobě 2 + 0, ZK.

Předmět seznamuje s nejdůležitějšími soudními rozhodnutími v oblasti správního práva. V rámci předmětu bude na základě rozboru soudních judikátů reflektována podoba teoretických institutů správního práva v platné právní úpravě. Pozornost bude zvláště věnována subjektům veřejné správy, správnímu aktu, administrativně právním vztahům a správnímu procesu.

Sylabus/program:
  Základní literatura:
   • Vopálka, Mikule,Šimůnková, Šolín: Soudní řád správní. Komentář., 1. vydání, C.H.Beck, Praha 2004
   • Žižková, Brothánková: Soudní řád správní s poznámkami a judikaturou: 2. vydání, Linde Praha 2006
   • Součková, Lavický, Šiškeová: Soudní řád správní, C.H.Beck, Praha 2008
   • internetové zdroje: www.nssoud.cz, www.usoud.cz
   • K historii a komparatistice správního soudnictví lze využít starších prací Michala Mazance a autorské dvojice Richard Pomahač/Lenka Pítrová, jakož i internetových zdrojů provozovaných Asociací Státních rad a Nejvyšších správních soudů Evropské Unie (www.juradmin.eu) a Mezinárodní asociací Nejvyšších správních soudů (www.iasaj.org)

  Vyučující: Další související informace k předmětu:

  poslední změna tohoto dokumentu 30.9.2009 , vložil(a) Ivana Čadová
  Počet zobrazení 11611. (Sessions 10449)