Katedra správního práva

     
ÚŽP Úvod do práva životního prostředí zs
Garant: 2 + 0 Zk

Jednosemestrový volitelný předmět Úvod do práva životního prostředí je zaměřen na soukromoprávní aspekty ochrany životního prostředí (veřejnoprávní aspekty jsou předmětem výuky správního práva). Soukromoprávní ochrana životního prostředí tvoří doplněk veřejnoooprávní ochrany a je nezbytná zejména tam, kde veřejnoprávní ochrana selhává, tj. v oblastech, kdy dochází k právnímu nástupnictví nebo tam, kde je třeba motivovat konkrétní poškozené.

Z hlediska soukromoprávního jsou součásti životního prostředí věcmi a soukromoprávní ochrana životního prostředí je proto zajišťována především takovými instituty jako je ochrana sousedských práv a náhrada škody.

Sylabus/program:

  Výuka probíhá pod vedením JUDr. Michaely Kozlové.

  mailové spojení: michaela.kozlova@post.cz

  Kompletní informace týkající se předmětu jsou k dispozici na Courseware.

Základní literatura:

   

Vyučující:
  --------------------
  pokud je vyučujících více, sledujte jejich stránky pro více informací k předmětu
Další související informace k předmětu:
poslední změna tohoto dokumentu 7.6.2010 , vložil(a) Ivana Čadová
Počet zobrazení 25338. (Sessions 19061)