Katedra správního práva

     
VNS Vnitřní správa ls
Garant: JUDr. Václav Henych 2 + 0 Zk

Povinně volitelný kurz pro posluchače právnické fakulty zaměřený na právní úpravu záležitostí tradičně zařazovaných do vnitřní správy. Posluchači se v kurzu seznámí s aktuální právní úpravou matrik, jména a příjmení, rodných čísel, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, Czech Pointu, ověřování a státních symbolů. Součástí výuky bude i přehled historického vývoje právní úpravy na tomto úseku veřejné správy.

Sylabus/program:
  Základní literatura:

   Henych, Václav: Zákon o matrikách, jménu a příjmení s poznámkami a souvisejícími předpisy

   Jurníková, Jana: Správní právo: zvláštní část, Brno: Masarykova univerzita 2004

    

   Doporučená literatura:

   Horzinková, Eva: Správní právo, zvláštní část, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009

   Pošvář, J.: Výtah ze zvláštní části práva správního, Brno 1945

   Vyhnanovský, F.: Cestovní pasy a vystěhovalectví, Praha  1939

    

  Vyučující:
  • Václav Henych
   pokud je vyučujících více, sledujte jejich stránky pro více informací k předmětu
  Další související informace k předmětu:

  poslední změna tohoto dokumentu 16.9.2009 , vložil(a) Ivana Čadová
  Počet zobrazení 9355. (Sessions 8595)