Katedra správního práva

JUDr. Květoslav Kramář Ph.D.

      funkce: učitel
konzultace: vždy před vypsaným zkouškovým termínem
místnost: PC 328
spojení: 377637487
  jetleb@ksp.zcu.cz  
 

JUDr. Květoslav Kramář, PhD. - přehled nejdůležitější publikační činnosti

 

1)Kramář, K.: K povinnosti orgánů vnější kontroly přispívat ke zvýšení efektivnosti hospodářské a sociální činnosti státního podniku. Kontrola 7/1988 – str. 18-20. Článek v odborném periodiku

 

2)Kramář, K.: K otázce překonání platnosti Zásad kontroly č. 66/1982 Sb. v souvislosti s vydáním zákona o státním podniku. Kontrola 8/1988 – str. 3-5. Článek v odborném periodiku

 

3)Kramář, K.: Vymezování osobní odpovědnosti v protokole o prověrce podle vyhlášky č. 75/1959 Ú.l. Výbor lidové kontroly ČSSR, Praha 1988. Učební pomůcka pro pracovníky kontroly

 

4)Kramář, K.: Některé poznatky o postavení a úkolech Spolkového účetního dvoru Německa. Kontrola 6/1990 –str. 27-30. Článek v odborném periodiku

 

5)Kramář, K.: Některé poznatky o postavení a úkolech Účetního dvoru Maďarské republiky. Kontrola 11-12/1990 -  str. 3-5. Článek v odborném periodiku

 

6)Kramář, K., Růžek, A.: Limská deklarace organizace INTOSAI o základních principech nezávislé finanční kontroly. Kontrola,  1/1992 – str. 3-6. Článek v odborném periodiku

 

7)Kramář, K.: K výkladu zákona o kontrole v ČSFR – právní úprava vnitřní kontroly. Kontrola 3/1992 – str. 9-12. Článek v odborném periodiku

 

8)Kramář, K., Staša, J.: K výkladu zákona o kontrole v ČSFR -  Kontrola 4/1992 – str. 10-12. Článek v odborném periodiku

 

9)Kramář, K., Staša, J.: K výkladu zákona o kontrole v ČSFR -  Kontrola 6/1992  -str. 8-9. Článek v odborném periodiku

 

10)Kramář, K., Staša, J.: K výkladu zákona o kontrole v ČSFR -  Kontrola 10/1992 –str. 26-27. Článek v odborném periodiku

 

11)Mareček, J., Kramář, K., Vobořil, O.: Stavební zákon – komentář. Linde, Praha 1992. Komentář k zákonu

 

12)Kolektiv autorů: Výdělečná činnost cizinců v České republice. Linde, Praha 1995 (K.K. spoluautor I. části) – str. 13-50. Komentáře k zákonům

 

13)Kramář, K., Hálová, M.: Působnost obecní policie při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Právo a doprava 6/1995 – str. 18-20. Článek v odborném periodiku

 

14)Kolektiv autorů: Policejní právo. Codex Bohemia, Praha 1997 (K.K. autor částí C, D, spoluautor částí A, B a G). Komentáře k zákonům

 

15)-17) Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. C.H.Beck, Praha 2000 (K.K. autor 15 hesel slovníku),  2. doplněné a rozšířené vydání 2003 (K.K. autor 25 hesel slovníku),  3. doplněné a rozšířené vydání 2009 (K.K. autor 25 hesel slovníku)

 

18)- 20) Mates, P., Čechmánek, B., Hromádka, M., Kramář, K., Rajman, J.: Policejní právo – komentáře k zákonům. Linde, Praha 2002, další upravené vydání 2004, 2006 (K.K. spoluautor části II.). Komentář k zákonu

 

21) Kramář, K.: Některé problémy ohlášení podle stavebního zákona. Právník 12/2003 – str. 1248-1254. Článek v odborném periodiku

 

22) Kramář, K.: Kontrola ve veřejné správě, díl I., VŠKV,  Karlovy Vary 2005. Vysokoškolská skripta

 

23) Kramář, K.: K otevření certifikátového výukového programu Podnikatelská a správní činnost v oblasti sázek a her na Vysoké škole Karlovy Vary. Karlovarská právní revue 1/2005 – str. 80-88. Článek v odborném periodiku

 

24) Kramář, K., Hušák, A. a kol.: Herní právo. Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2006. Vysokoškolská učebnice

 

25) Kramář, K.: Kontrola ve veřejné správě, díl II., VŠKV, Karlovy Vary 2006. Vysokoškolská skripta

 

26) Kadaňová, E., Kalivoda, J., Kramář, K.: Kontrola ve veřejné správě, díl V., VŠKV, Karlovy Vary  2006. Vysokoškolská skripta

 

27)- 28) Kindl, M.,Kramář, K., Rajchl, J., Telecký, D.: Základy správního práva.  Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2006 (K.K. autor kapitol 11., 13.1.-13.4. a 14) – str. 266-283, 293-302, 319-322., 2. upravené  vydání 2009. Vysokoškolská učebnice

 

29) Kramář, K.: Principy dobré správy a kontrolní činnost veřejné správy. Sborník příspěvků z konference veřejného ochránce práv. Masarykova univerzita, Brno 2006 str. 107-110. Stať ve sborníku z  konference

 

30) Hálová, M., Kramář, K., Rajchl, J.: Kontrola ve veřejné správě, díl III. VŠKV, Karlovy Vary  2007. Vysokoškolská skripta

 

31) Kramář, K.: Finanční kontrola jako subsystém správní kontroly, in  Pocta Jánu Gronskému, Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2008 – str. 483-493. Stať ve vědecké monografii

 

32) Kramář, K.: K vývoji a koncepci právní úpravy finanční kontroly, in Pocta Milanu Bakešovi. Nakl. Leges, s.r.o Praha 2009, str. 190-200. Stať ve vědecké monografii.

 

 

last modify: 25.5.2010


Vyučované předměty:
Nejnovější informace: