Katedra správního práva

Zpět na:  Hlavní stránku katedry  >   Nejnovější informace
Zahájení výuky povinně vol. předmětů zaměřených na právní, ekonomické a psychologické aspekty sázek a her

         Informace katedry správního práva a katedry forenzních disciplin  FPr ZČU

 

o zahájení výuky a o možnostech studia povinně volitelných předmětů zaměřených na právní,  ekonomické a psychologické aspekty sázek a her (loterií a jiných podobných her) na Fakultě právnické ZČU

 

 

Katedry správního práva a forenzních disciplin Fakulty právnické ZČU oznamují, že počínaje akademickým rokem 2008/2009 zahajují výuku v pěti vzájemně navazujících akreditovaných jednosemestrálních povinně volitelných předmětech

 

Produkty a management herního průmyslu (garantující katedra KSP);

 

Herní průmysl v ekonomice (KSP);

 

Herní právo (KSP);

 

Soudní judikatura v oblasti herního práva (KSP);

 

Aplikovaná psychologie v oblasti sázek a her  (KPF).

 

Tyto předměty byly připraveny ve spolupráci s odborníky podniků herního průmyslu a odborníky s dlouholetými zkušenostmi z veřejné správy v oblasti loterií a jiných podobných her, jakož i s využitím poznatků o vysokoškolském vzdělávání a výzkumu zaměřeném na tuto specifickou společenskou oblast na některých zahraničních univerzitách.

 

Předměty ve svém souhrnu vytvářejí nepovinný specializovaný vzdělávací cyklus, který  by měl tvořit základ připravovaného budoucího certifikátového výukového programu. Všechny předměty jsou zakončeny zápočtem a postupovou zkouškou. Studenti si mohou zapisovat ke studiu jednotlivé předměty podle vlastního výběru. Studium předmětu Soudní judikatura v oblasti herního práva je však podmíněno předchozím absolvováním zkoušky z předmětu Herní právo.  

 

Výuka v jednotlivých předmětech bude postupně otevírána, zajišťována a z hlediska oborově obsahového zaměřována takto:

 

Produkty a management herního průmyslu (KSP)

Obor: Ekonomie

Zahájení výuky: ZS 2008/09

Vyučující: Ing. František Hubálek, MBA, Ing. Hynek Siedek, CSc.

Základní studijní literatura: Hubálek, F.: Produkty herního průmyslu. FPR ZČU 2009 (na CD, studijní texty poskytne posluchačům vyučující); Straka, V., Siedek, H.: Principy managementu v sázkovém a herním průmyslu, FPR ZČU, 2009 (studijní texty poskytne posluchačům vyučující).

 

 

Herní průmysl v ekonomice (KSP)

Obor: Ekonomie

Zahájení výuky: LS 2008/09

Vyučující: Ing. Vít Pekárek, Ph.D.

Základní studijní literatura: Pekárek, V.: Herní průmysl v ekonomice, FPR ZČU, 2009. (na CD, studijní texty poskytne posluchačům vyučující).

 

Herní právo (KSP)

Obor: Právo, Veřejná správa

Zahájení výuky: LS 2008/09 (tento předmět je na FPr uskutečňován již několik let)

Vyučující: JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D., JUDr. Jiří Rajchl, Mgr. Jiří Golda, Ing. Michal Morawski

Základní studijní literatura: Kramář, K., Hušák, A,: Herní právo. Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, Plzeň 2005.

 

Soudní judikatura v oblasti herního práva (KSP)

Obor:  Právo

Zahájení výuky:  ZS 2010/11

Vyučující: JUDr. Jiří Rajchl, JUDr. Mgr. Jan Malast

Základní studijní literatura: Malast, J., Rajchl, J.: Soudní judikatura v oblasti herního práva.  Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, Plzeň 2007

 

 

Aplikovaná psychologie v oblasti sázek a her  (KPF).

Obor: Psychologie

Zahájení výuky:  bude upřesněno

Vyučující: doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc.

Základní studijní literatura: Prunner, P.: Psychologie gamblerství. Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, Plzeň 2008.

 

 

Znalosti získané studiem uvedených předmětů mohou posluchači využít zejména při poskytování právních služeb podnikatelským subjektům v této oblasti a při výkonu související normotvorné, rozhodovací a dozorčí činnosti veřejné správy.

 

 

 

V Plzni, dne 26. října 2009

 

JUDr. Miloslava Hálová                                      doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc.

      tajemnice katedry                                                        vedoucí katedry

       správního práva                                                      forenzních disciplín

           FPr  ZČU                                                                   FPr ZČU

 

Tato informace souvisí s:
poslední změna tohoto dokumentu 27.10.2009 , vložil(a) Ivana Čadová
Počet zobrazení 1835. (Sessions 1724)