Katedra správního práva

Katedra správního práva - KSP

Těžiště činnosti katedry spočívá ve výuce Správního práva (Kramář), které je rozloženo celkem do tří semestrů plné výuky v postupné frekvenci SP1 2/2, SP2 2/3, SP3 2/4. Ověřování nabytých znalostí je prováděno seminárními pracemi, písemnými zápočtovými testy, postupovou zkouškou v 6.semestru a státní závěrečnou zkouškou na konci 9.semestru.
V návaznosti na hlavní předmět katedra zajišťuje výuku povinně volitelných předmětů k prohloubení základních znalostí a dosažení určité specializace. Jde o předměty Úvod do práva životního prostředí, Soudní judikatura ve věcech správních (Šimka), Herní právo a další předměty vzdělávacího cyklu zaměřeného na právní, ekonomické a psychologické aspekty uskutečňování sázek a her(Kramář),  Komunální právo (Petríková) a Vnitřní správa (Henych).


Vedoucí katedry:

Sekretariát:

Učitelé:

last modify 16.11.
by Ivana Čadová