Katedra správního práva

 Kateřina Jetlebová 

      funkce: referentka
konzultace: Úřední hodiny sekretariátu KSP v době letních prázdnin jsou vypsány na Juristiku pod sdělením vedoucího KSP.
místnost: PC 326
spojení: 377 63 7481
  jetleb@ksp.zcu.cz  
 

last modify: 1.7.2010


Vyučované předměty:
    nemá vazbu na předmět
Nejnovější informace: