Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Studium

  • Termíny konání kurzů Celoživotního vzdělávání
  • Termín pro bakalářskou zkoušku z Regionalistiky (CŽV)
  • Rozdělení studentů II. ročníku VS na bakalářskou zkoušku z Regionalistiky
  • Seznamy na státnice pro 2. ročník - 2009/2010
  • Seznam studentů 5. ročníku v ak. roce 2009/10 na závěrečné SSZK (TR, SP)
    více info v sekci studium (např. o rigorózním řízení)

Užitečné odkazy


Ukončení projektu plzeňského Juristicu
      Od 1. července 2011 dojde k utlumení činnosti Spolku JURISTIC, o.s. na poli internetových projektů. Stávající stránky budou převedeny do statické podoby a zachovány v podobě archivu.
29 .6. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Juristic Plzen

Ani muže ze závodu, ani haléře ze mzdy!
      Vedení fakulty přistupuje ke snižování úvazků pedagogů a ke snižování jejich mezd.
18 .5. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

"Přestupy" z bakalářského do magisterského studia
      Je to možné, nebo to není možné?
24 .3. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Advokátní kanceláře se prezentují na FPR ZČU - Job fair KONTAKT 2011
      Dne 29. 3. 2011 se na FPR koná veletrh pracovních příležitostí Job fair KONTAKT 2011. V jeho průběhu se studentům představí nejen domácí a zahraniční advokátní kanceláře, ale i další potenciální zaměstnavatelé!
20 .3. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Juristic Plzen

Iluze
      Akademie má určitá pravidla a určité standardy. Jistě mezi ně patří i to, že není možné jednostranně utnout jednání akademického senátu a tím ukončit diskusi akademické obce v době, kdy je tato diskuse potřebná a správná. Akademie funguje jistě složitě, ale předpokládejme u ní samočistící schopnosti, pokud dostane prostor a pokud chce.
18 .3. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Bohumil Havel

Návrh rozpočtu FPR pro rok 2011
      Dnes se koná zasedání AS FPR. Jedním z bodů je schválení toho, jak bude rozdělena dotace, lidově řečeno – porcování medvěda mezi katedry.
16 .3. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Nečtiny - duben 2011
      Ve dnech 15. – 17. dubna 2011 se po sedmnácté koná víkendový, odborný seminář na zámečku v Nečtinech, který slouží jako školící a rekreační středisko ZČU.
13 .3. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Prohlášení členů akademické obce FPR ZČU
      My, akademičtí pracovníci a další zaměstnanci FPR ZČU prohlašujeme následující.
8 .3. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Juristic Plzen

Otevřený dopis děkanovi Fakulty právnické ZČU
      Vážený pane děkane,

před více než týdnem jsem Vám zaslal dopis, ve kterém jsem reagoval na události několika posledních dnů. Byť jste nereagoval přímo, v mezidobí došlo k určitému posunu, neboť jste veřejně vyhlásil, že hodláte akademický senát požádat o potvrzení svého mandátu.
1 .3. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

O publikačních výsledcích v RIV, aneb sestavme si žebříček
      Předesílám, že jde o publikační výsledky za léta 2005-2009.
24 .2. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Několik dat k rozpočtu ZČU ve vztahu k Fakultě právnické
      Ve středu se bude AS ZČU zabývat rozpočtem ZČU pro rok 2011. Je dobré podívat se, jak si v rámci těchto čísel stojí Fakulta právnická a srovnat si loňská a letošní data.
21 .2. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Jak je to s právem studenta na volbu vyučujícího
      Obecnější příspěvek k diskusi, která se nyní na fakultě rozpoutala.
4 .2. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2010
      Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila 1. února 2011 „Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2010“.
1 .2. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Pelmel
      Aneb, co se kde urodilo :)
20 .1. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Výběrová řízení na místa akademických pracovníků
      Fakulta vyhlásila výběrové řízení na 4 pracovní místa.
14 .1. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí
      Pozvánka na kolokvium.
11 .1. 2011 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Práva v Plzni potřebují klid. Nemyslíte?
      Přepis rozhovoru s děkanem FPR ZČU v Plzni, prof. JUDr. Květoslavem Růžičkou CSc., který vyšel v Lidových novinách dne 30.11.2010.
1 .12. 2010 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Juristic Plzen

Mýtus o nízkých mzdách na Fakultě právnické?
      Často se v médiích objevují informace o tom, že na FPR jsou velmi nízké mzdy (naposledy v souvislosti s nástupem nového děkana). Podíváme-li se však na některá veřejně dostupná čísla, vyvstává otázka, zda se nejedná jen o mýtus, nebo zda si za to nemůžeme tak trochu sami.
28 .11. 2010 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Setkání s kandidáty na děkana
      Veřejné setkání s kandidáty na děkana pořádané Studentskou komorou AS FPR.
9 .10. 2010 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Juristic Plzen

Týden hispánské kultury v Plzni
      Semana Cultural de la Hispanidad en Pilsen.
1 .10. 2010 -  do rubriky  Juristic - kultura v Plzni   zařadil(a) Juristic Plzen

Kandidáti na děkana FPR
      Předsednictvo Akademického senátu FPR ZČU určilo, že bylo platně podáno 80 návrhů na kandidáta na děkana.
26 .9. 2010 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Juristic Plzen

Burza učebnic
     
25 .9. 2010 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Juristic Plzen

Slavnostní zakončení akademického roku
      Pozvánka.
17 .6. 2010 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Juristic Plzen

Letní škola interpretace práva
      Studentský spolek Common Law Society zve studenty českých i slovenských právnických fakult na Letní školu interpretace práva, která se uskuteční ve dnech 22. -29. srpna 2010 v chatě Patejdlova bouda ve Špindlerově Mlýně.
15 .6. 2010 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška

Kandidáti pro doplňovací volby AS FPR
      Ve dnech 22. a 23. června 2010 v době od 9.00 do 16.00 se v PC 224 konají doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu FPR. Zde je seznam kandidátů:
14 .6. 2010 -  do rubriky  Juristic Plzeň - zpravodajství   zařadil(a) Petr Bezouška