Katedra veřejné správy

     
TAD2 Technika administrativy 2 ls
Garant: Ing. Stanislava Štiková dvě hodiny cvičení týdně, zápočet

Sylabus/program:

    Využití funkčních stylů administrativně - právních při tvorbě dopisů a právních písemností a jejich úprava podle platných norem v textovém editoru MS Word. Komunikace elektronickou poštou v aplikaci Microsoft Outlook Express: vytváření a odesílání zpráv a dokumentů, příjem a ukládání zpráv, práce s adresářem. Základní využití tabulkového editoru Excel v administrativní praxi: editace, formátování, jednoduché matematické funkce.

Základní literatura:

    Štiková, S.- Pešková M: Zpracování informací v MS Word a MS Excel, Plzeň 2004

Vyučující:
  • Stanislava Štiková
    pokud je vyučujících více, sledujte jejich stránky pro více informací k předmětu
Další související informace k předmětu:

poslední změna tohoto dokumentu 4.9.2007 , vložil(a) Jana Hájková
Počet zobrazení 14276. (Sessions 10733)