Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Oddělení pro vědu a výzkum

Představení a personální informace.

Proděkan pro vědeckou činnost:
   tel.:
   fax:
   tel.:
   e-mail:

Oddělení pro vědu a výzkum a vědeckou výchovu: JUDr. Zuzana Adltová
   tel.: + 420 377 63 7008
   fax: + 420 377 63 7002 (děkanát)
   e-mail: adltova@fpr.zcu.cz

Činnost oddělení vědecké výchovy:
   Hlavním úkolem tohoto oddělení je organizační a administrativní zajištění studia v doktorských studijních programech na Fakultě právnické ZČU.

Doktorské studijní programy:
   Absolventi vysokých škol mají možnost dalšího vzdělávání formou doktorského studia, které se uskutečňuje podle § 47 zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). ZČU v Plzni je oprávněna uskutečňovat studium v akreditovaných doktorských studijních programech (DSP), které jsou uvedeny v příloze statutu ZČU v Plzni. Rozhodnutím MŠMT ze dne 5. 5. 2009 byla udělena akreditace doktorskému studijnímu programu Teoretické právní vědy na Fakultě právnické ZČU v Plzni. Studium v DSP je zaměřeno na vědecké bádání a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje nebo samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Průběh studia se řídí Studijním a zkušebním řádem ZČU v Plzni, část třetí - Studium v doktorských studijních programech. Studium v doktorském studijním programu je tříleté. Absolventům doktorského studia se přiznává akademický titul doktor ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

Akreditovaný studijní program na Fakultě právnické ZČU:
   Teoretické právní vědy

se studijními obory
   Občanské právo
   Trestní právo
   Obchodní právo

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FRP - Doktorské studium
Počet zobrazení 41926. (Sessions 33725)
publikováno: 18.3.2002
poslední zmìna: 4.11.2009