Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Reakce

    Zobrazení všech reakcí.
Celý výpis reakcí pod článkem:
Mimořádná stipendia
  
  jméno:      e-mail:
Názor ze dne 31.12.2009 11:05  Autor příspěvku:  Dexter      

Antonín Thurnwald: To je zajímavý návrh, ale platí na něj stejné námitky, jaké jste uvedl na začátku. Ani nemluvě o nárůstu administrativy a faktu, že by byl trochu rozdíl mezi semináři s účastí padesáti studentů a deseti studentů. Známky jsou daný systém hodnocení, dají se jednoduše zjistit a i přes jejich neobjektivnost je zkrátka velký rozdíl mezi splněnými studenty s průměrem do 1,5 a mezi studenty, kteří své studijní povinnosti ani nesplnili. Kdyby tenhle kiks udělalo minulé vedení, tak už nám v televizi pobíhá Pospíšil a hledá viníky a Dvořáková točí oči v sloup.

Názor ze dne 28.12.2009 14:55  Autor příspěvku:  Antonín Thurnwald      

Osobně jsem toho názoru, že snažit se o stanovení objektivních kritérií pro udělení stipendia je práce nevděčná až nemožná. Celý systém selhává na prostém faktu, že řada vyučujících uděluje známky dle momentální nálady, osobních sympatií nebo drobností, jimž přikládá větší či menší význam než jiným drobnostem :-) Z tohoto důvodu bych se něčím jako systém udělování stipendií nevzrušoval (byť i mne překvapily některé případy), nikdy se nepodaří vyhovět všem požadavkům. Kdybych měl navrhnout jiný způsob, než podle známkování a plnění zkoušek (jak samo známkování, tak kreditové hodnocení předmětů je relativní), doporučil bych něco jako návrhy jednotlivých vedoucích seminářů ve prospěch jednotlivých studentů. Komu by se sešly návrhy od nejvíce vyučujících, bral by největší stipendium.

Názor ze dne 27.12.2009 17:44  Autor příspěvku:  Dexter      

od sousedů: Věřím, že diskuze na vaší fakultě, ať je jakákoliv, jsou také zajímavé, jsou-li nějáké, což zřejmě nejsou, protože jinak byste neměl potřebu přispívat do diskuze na stránkách FPR o vyhláškách FPR. a) Co se týče průměru, možná víte, že průměr se dá vypočítat rozmanitými způsoby a vzhledem k tomu, že není definován je otázkou jestli jde o standartní aritmetický průměr nebo na druhou stranu jde o VSP, který je jako jedinný zakotven ve Studijním a zkušebním řádu a pro nás tak má být standartním. b) Kritéria dopředu stanovit lze celkem jednoduše, stačí vydat jednu vyhlášku s odstupňovanou výší stipendia pro určité průměry až do průměru X a každý rok pak vydat jednoduchou vyhlášku, která podle stavu financí jen určí do jakého průměru se bude daný rok vyplácet.

Názor ze dne 27.12.2009 12:06  Autor příspěvku:  Krokel      

Tak to mi přijde úplně padlý na hlavu, aby se podporovali studenti, kteří nemají řádně splněné všechny své studijní povinnosti. Já mám vše řádně splněno a za celé studium mám průměr 1,29 a bohužel nárok nemám. Ale jsme na plzeňské právnické fakultě, takže se ani nedivím.

Názor ze dne 27.12.2009 11:28  Autor příspěvku:  imp      

Ad soused 11:11: nezlobte se, ale přístup typu "když chybí peníze, zkrouhneme je studentům" mi není dvakrát sympatický. Mimo jiné je z dlouhodobého hlediska smrtící i pro fakultu, vždyť nejlepší reklamu fakultě by teoreticky měli dělat absolventi. Přitom absolventi českých právnických fakult, a to i ti úspěšní, na své školy často nadávají (častá reakce u PF UK i PF MU). Je jasné, že přístup dle výše uvedené zásady k vytvoření pozitivního obrazu fakulty zrovna nepomáhá. Přitom všichni víme, dokonce i z novin, na čem jiném by naše fakulta mohla ušetřit.

Názor ze dne 27.12.2009 11:11  Autor příspěvku:  od sousedů      

Psát o penězích navíc před rokem, ve kterém naše vysoké školství očekává plošně pokles v rozpočtech (dotacích na studenty) o jednu čtvrtinu? U vás je to, tuším, -17 milionů? No, držím vám palce, ale tak nějak se v této oblasti pohybuji a vím, že třeba jen 500 tisíc rezerva je dost velký zásek... Ale budiž, klidně mohou být kritéria nastavena na VPS 1.00 při splnění všech zkoušek a pro těch pár jedinců se jistě vždy něco najde :) (jen pro odlehčení).

Názor ze dne 27.12.2009 11:00  Autor příspěvku:  imp      

ad soused (10:21): odpovím jen na Váš bod 4. Tuhle námitku jsem tak trochu očekával. Je mi jasné, že pod pojmem "stipendijní fond" si představujete peníze, které ze zákona nelze použít na nic jiného než na stipendia. Nikde však přece není psáno, že by fakulta nemohla dát na stipendia navíc i další peníze ze svého rozpočtu, kromě těch které na ně bezpodmínečně dát musí (to je šok, viďte, co si ti drzí studenti dokáží vymyslet, jakoby neznali své místo v systému českého školství:-). Pro případ, že by množství prostředků potřebných na stipendia na konci roku přesáhlo množství peněz ve Vašem "stipendijním fondu" zde může být rozpočtová rezerva, z níž se rozdíl dorovná. Odhadnout její optimální velikost je otázka poměrně jednoduché ekonomické kalkulace.

Názor ze dne 27.12.2009 10:21  Autor příspěvku:  od sousedů      

Zavítat na právnickou diskusi je fakt zajímavý, úsměvné je, jak budoucí právníci dokáží interpretovat text. Z mého hlediska neprávníka, pedagoga jiné fakulty: 1. Hodnotí se uplynulý akademický rok, tudíž nesplněné povinnosti ze starších let nehrají roli. 2. Nejde o VPS (to by to tam bylo napsáno). 3. Plnit státnice lze ve dvou letech od první možnosti, tudíž sankcionovat někoho, že na ně nešel, není seriozní. 4. V tomto systému plnění stipendijního fondu nelze stanovit kritéria dopředu, nikdy totiž nevíte, kolik peněz budete na konci roku mít.

Názor ze dne 27.12.2009 9:40  Autor příspěvku:  imp      

Není možné rozdělit peníze způsobem, který by všem připadal spravedlivý. Zvolený způsob podle mého názoru trpí následujícími vadami: 1) je příliš rovnostářský. Studenti se stejným průměrem dostali stejné peníze bez ohledu na to, zda měli splněno všechno, nebo jenom polovinu zkoušek (vedle zkoušek existují ještě zápočty, což je pro zdejší čtenáře jistě šokující objev:-) 2) Rovněž je problematické, že student s průměrem dejme tomu 1.5 z poloviny zkoušek (ve třeťáku to znamená jednu zkoušku za 1 a druhou za 2) dostal 4000, kdežto student, který má splněny všechny studijní povinnosti a průměr 1.6 i třeba v obtížném čtvrťáku, nedostal nic. 3) Daleko podstatnější vadou však je, že kritéria pro vyplácení stipendií jsou stanovována ex post, tudíž do značné míry schází motivační efekt a předvídatelnost. Tenhle problém pro minulý akademický rok padá na hlavu ancien régime, ale nové vedení už tu je docela dlouho, a pro tento akademický rok by bylo třeba, aby zveřejnilo kritéria pro vyplácení budoucích stipendií pokud možno před začátkem zimního zkouškového období. A ejhle, ono nám začíná už za týden, a mnozí už mají zkoušky z předtermínů, a kritéria pořád nikde:-(.

Názor ze dne 27.12.2009 1:00  Autor příspěvku:        

Je to tak. Znam lidi, co ve druháku vůbec nešli ke státnicím, splnili snad jen dva volitelný,TNH a PZ a teď jsou překvapený (čti "vysmátý") z toho, že jim přišlo stipendium. Je to úsměvný.

Názor ze dne 26.12.2009 23:41  Autor příspěvku:  X      

no, pozor, kamarád má splněný za 4. 2 PV předměty a jeden povinnej a stipendium má, anžto nemá zkoušky ještě z druháku, třeťáku

Názor ze dne 25.12.2009 19:32  Autor příspěvku:  Dexter      

PB: Děkuji za objasnění. Tak ještě pro doplnění, jde o VSP nebo normální středoškolský průměr? A jaký účel tedy má nadpoloviční počet splněných předmětů, pakliže je výsledek stejný jako splnění studenti?

Názor ze dne 25.12.2009 17:49  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

Hezké svátky všem. Sam to napsal správně, tolik k rozsouzení jeho sporu s Dextrem. Na stipendia fakulta má. Stačí se podívat do zákona, na co lze použít poplatky za studium. Toliko na stipendia. Proto ta (pro někoho snad přílišná) štědrost. Ale jak už ukázal Sam, není to žádná podpora těch, kteří nemají splněno na úkor těch, kteří splněno mají.

Názor ze dne 25.12.2009 15:41  Autor příspěvku:  Dexter      

Adam: Nikdo tady neřval, že nejsou stipendia. Když má na to škola peníze (o čemž pochybuji), tak ať je klidně rozdělí. Ale s ohledem na to, že dnes je mezi top 10 slovíčky týkajících se naší školy slovíčko "nestandartní", je legitimní se ptát proč jsou peníze rozdělovány způsobem, který slovíčko "nestandartní" naplňuje hned několikrát.

Názor ze dne 24.12.2009 14:12  Autor příspěvku:  Adam      

Co vlastně chcete? když by stipendium nebylo, budete řvát, že není. Když je, tak se vám to taky nelíbí. Co vlastně chcete?

Názor ze dne 24.12.2009 12:41  Autor příspěvku:        

Naprostej nesmysl a jasný zvýhodňování studentů, co nemají splněný všechny studijní povinnosti.

Názor ze dne 21.12.2009 13:03  Autor příspěvku:        

Chaba snaha jak si nakklonit studenty, nema to hlavu ani patu.

Názor ze dne 21.12.2009 2:18  Autor příspěvku:  Jana      

A bere se ten vážený studijní průměr nebo ne?

Názor ze dne 20.12.2009 22:36  Autor příspěvku:  Dexter      

Same, to je fikce pro tento rok, ale to nic nemění na tom, že z toho vyplývá, že pokud byly předměty přetaženy, pak nemohly být ani hodnoceny, takže za nemohly být za 4. Nicméně doufám, že nás zde někdo rozsoudí. Proč se nepoužívá VSP podle SZŘ také nechápu. On je totiž mezi tří a sedmikreditovým předmětem trochu rozdíl.

Názor ze dne 20.12.2009 22:18  Autor příspěvku:  Sam      

Dextře, to je fikce pro tento rok, ale nic to neměni na tom, že v těch minulých letech jsou nesplněné. Neplaš tady, nedělej vlny.

Názor ze dne 20.12.2009 20:18  Autor příspěvku:  Dexter      

Same, vzpomeň si na zápis. Všechny nesplněné zkoušky z minulých let se přesouvají do aktuálního roku a hledí se na ně jako na zapsané poprvé. Myslím, že na to, co to znamená, už přijde každý sám.

Názor ze dne 19.12.2009 22:21  Autor příspěvku:  Sam      

Dextře, trochu počítej. Nejvíc zkoušek je v prváku - 6. Když bude mít pět zkoušek za jedna a jednu nesplní, má jí za 4, takže průměr je 1,5. Dosáhne na nejnižší stipendium. Z ostatních ročníků nedosáhne ani na něj. Takže, že něco nesplní a dostane stipendium, to se může stát jen bejvalýmu prvákovi, kterej měl z pěti předmětů jedničky a jeden neudělal.

Názor ze dne 19.12.2009 20:06  Autor příspěvku:  Dexter      

Haló, pane Bezouško, jste tady? Můžete nám osvětlit, proč mají dostat penízky studenti, kteří řádně neplnili své studijní povinnosti a ti co je plnili, byť s dvojkami, nedostanou nic? To je z vašeho pera nebo z děkanova?

Názor ze dne 18.12.2009 18:15  Autor příspěvku:        

Probůh proč nadpoloviční počet zkoušek?! Takže kdo splní půlku za jedna dostane stýpko a kdo splní všechno na dvojky nedostane nic?? To je vrchol absurdity.

Názor ze dne 18.12.2009 16:35  Autor příspěvku:  Dexter      

Proč se jednoduše nepoužije vážený studijní průměr?

Názor ze dne 18.12.2009 11:12  Autor příspěvku:  Jana      

Mimořádné stipendium se uděluje za studijní průměr za konkrétní rok nebo za celé studium?